Škola     Hudební obor     Taneční obor     Dramatický obor     Výtvarný obor     Soubory     Projekty  
NAŠE ŠKOLA
Aktuálně
z Deblína
z Doubravníku
z D.Louček
z Drásova
z Nedvědice
CHVÁLÍ NÁS...
Rok 2019/2020
Archiv
ZUŠ a TV
ÚŘEDNÍ DESKA
Školní rok
Rozhodnutí ředitele
Povinné informace
Poptávky a výzvy
Výroční zprávy
Archiv VZ
STUDUJ U NÁS...
Školné
Přijímací zkouška
Přihláška
Odhláška
KONTAKTY
Škola
Naši učitelé
HISTORIE ŠKOLY
Z historie...
60.výročí
PODPORUJEME...
HA-KAPELA

Přihlášení
Uživatelské jméno
Heslo
Oslavy 60.výročí založení ZUŠ Tišnov

ZUŠ Tišnov slavila jubileum 1949-2009
V roce 2009 slavila Základní umělecká škola Tišnov (dříve LŠU Tišnov) šedesát let od svého založení. K tomuto jubileu bylo na škole dohodnuto uspořádat trojici koncertů absolventů a žáků školy za účasti hostů a jako bonus připravit videoprojekci pod názvem „Ze života školy“. První koncert, převážně jazzový, proběhl v sále tišnovského kina Svratka 20. listopadu 2009. Druhý, obsahující hlavně vážnou hudbu, v Městském kulturním středisku Tišnov 23. listopadu 2009. A třetí, vánoční, na stejném místě 18. prosince 2009.

Tři ředitelé ZUŠ Tišnov: Vzpomínky pamětníka
ZUŠ Tišnov vedli postupně tři ředitelé. Všichni byli hudebníci, maestri di musica. Měl jsem tu čest, poznat je osobně. Proto se mohu podělit o své vzpomínky na ně. Vzpomínky nutně subjektivně zabarvené, kusé až střípkovité, zato však upřímné.

Výzva k pamětníkům ZUŠ Tišnov 1949-2009
Šedesáté narozeniny tišnovské hudební školy se staly příležitostí veřejně se zamyslet nad její minulostí i budoucností. Nyní se obracíme na vás, všechny naše spoluobčany, kteří jste pamětníci této školy – ať učitelé, žáci, rodiče nebo širší veřejnost všech generací – s výzvou.

SLAVTE S NÁMI


NAJDETE NÁSE-ŠKOLA


PODPORUJÍ NÁS


FINANCUJÍ NÁS