Škola     Hudební obor     Taneční obor     Dramatický obor     Výtvarný obor     Soubory     Projekty  
NAŠE ŠKOLA
Aktuálně
z Deblína
z Doubravníku
z D.Louček
z Drásova
z Nedvědice
CHVÁLÍ NÁS...
Rok 2019/2020
Archiv
ZUŠ a TV
ÚŘEDNÍ DESKA
Školní rok
Rozhodnutí ředitele
Povinné informace
Poptávky a výzvy
Výroční zprávy
Archiv VZ
STUDUJ U NÁS...
Školné
Přijímací zkouška
Přihláška
Odhláška
KONTAKTY
Škola
Naši učitelé
HISTORIE ŠKOLY
Z historie...
60.výročí
PODPORUJEME...
HA-KAPELA

Přihlášení
Uživatelské jméno
Heslo
ZUŠ Tišnov slavila jubileum 1949-2009

V roce 2009 slavila Základní umělecká škola Tišnov (dříve LŠU Tišnov) šedesát let od svého založení. K tomuto jubileu bylo na škole dohodnuto uspořádat trojici koncertů absolventů a žáků školy za účasti hostů a jako bonus připravit videoprojekci pod názvem "Ze života školy". První koncert, převážně jazzový, proběhl v sále tišnovského kina Svratka 20. listopadu 2009. Druhý, obsahující hlavně vážnou hudbu, v Městském kulturním středisku Tišnov 23. listopadu 2009. A třetí, vánoční, na stejném místě 18. prosince 2009.

Jaké byly hlavní a shodné dojmy návštěvníků koncertů? Pod vedením Ladislava Havlíka a za jeho přičinění aranžéra i interpreta doslova excelovala HA-KAPELA v sestavě Markéta Havlíková a Naďa Bartoňková (klávesy), Roman Havlík a Jan Pařízek (altsaxofony), Jan Lukas (trubka), Jiří Jaroš (baskytara) a Jan Bytešník (bicí). Stejně pochvalně lze hovořit o sólových pěveckých výkonech, jež pod vedením Dagmar Fišerové podali Jan Brdíčko, Ivana Lukasová-Klusáková, Alena Ochrymčuková, Iva Štěpánková, Petra Vymazalová, Jana Zavřelová a Veronika Zavřelová. Zejména však absolventky Miroslava Kozáková-Jašková, Ivana Pavlů a Eva Štěrbová za citlivého doprovodu hostů - klavíristů Jakuba Kozáka a Mgr. Zdeňka Brože. Posledně tři uvedené pěvkyně dnes pokračují v profesionálním studiu zpěvu. Podobně tak i klavírista Roman Czepa, absolvent ze třídy Tamary Vašíčkové, a trompetista Jan Lukas, absolvent ze třídy Mgr. Josefa Cecavy. Bylo možno obdivovat mety, jichž všichni absolventi ZUŠ Tišnov pokračující v profesionálním uměleckém studiu už dosáhli. Na koncertech se různou měrou podílely všechny čtyři obory školy včetně žáků naší nové kolegyně Markéty Chlubné z tanečního oboru. Výkony účinkujících živě ocenilo vždy početné publikum. K vánočnímu koncertu se ještě vrátím podrobněji.

Především u prvního koncertu byla zdůrazněna jeho společenská stránka. Přítomni byli starostové obcí, manželka prvního ředitele ZUŠ Tišnov Marie Smíšková i bývalí učitelé školy. Zazněly dva projevy. Ředitel ZUŠ Tišnov Mgr. Jaromír Škára ocenil práci svých předchůdců v ředitelské funkci - Aleše Smíška a Jany Pujmanové - stejně jako práci učitelů a připomněl klíčové okamžiky školy za posledních deset let. Tišnovský starosta Ing. František Svoboda ve svém projevu adresoval ZUŠ Tišnov slova uznání. Spolu s uznáním rodičů je nutno tato slova chápat jako zavazující do budoucna. Na všech třech koncertech jsme se mohli setkat s bývalými kolegy - vzácnými lidmi, jako jsou Božena Dozbabová, Radko Fronc a další. My, současní učitelé ZUŠ Tišnov, dnes na jejich práci navazujeme. Vyučujeme často potomky těch, které oni vyučovali.

Videoprojekce "Ze života školy", kterou připravil Mgr. Jaromír Škára, proběhla v sále tišnovského kina Svratka 29. listopadu 2009. Obsahovala vybrané žákovské výkony a rozhovory s učiteli a žáky. Její kratší varianta byla uvedena na prvním koncertu, kde se multimediálně - za zvukových a světelných efektů - prolnula s vynalézavou kreací souboru MUSICA ALTRA pod vedením Jaroslava Krátkého.

Všechny tři koncerty i videoprojekci již odvál čas. To je osud většiny lidského konání. Je však možné se ohlédnout ještě dál do minulosti ZUŠ Tišnov. Období 1949-2009 znamenalo řady koncertů, výstav, divadelních a tanečních představení, přednášek, komponovaných pořadů, přehlídek, festivalů a soutěží. Žáci a učitelé ZUŠ Tišnov vystupovali hlavně v Tišnově a blízkém okolí, ale také v Brně, v Praze na Hradě i v podhradí, v mnoha dalších městech České republiky, na Slovensku, v Holandsku a ve Francii. Vystupovali v síních radnic, koncertních sálech, tělocvičnách škol i pod širým nebem. Také v kaplích a chrámech pod záštitou, kterou rád a s požehnáním díla přijal brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, i v lomnické synagoze a při odhalení pamětní desky tišnovským obětem holocaustu v přítomnosti velvyslankyně Státu Izrael Její excelence Erelly Hagar.

Za šedesát let svého trvání se škola rozrůstala o nová pracoviště, o nové vybavení včetně hudebních nástrojů a probíhaly v ní stále nové aktivity. Úkol, vše co možná nejúplněji zdokumentovat a odborně zpracovat, je teprve před námi. Připomeňme si bez nároku na úplnost činnosti proběhlé za uplynulých zhruba deset až patnáct let.

Mnoho žáků a žákyň ZUŠ Tišnov bylo oceněno v soutěžích. Uveďme jen celostátní kola. Z hudebního oboru Radek Hrbáček (hra na zobcovou flétnu, učitel MgA. Bohumil Kutnohorský), Jan Krejčí (hra na akordeon, učitelka Dana Morysová), Dominik Nedoma (hra na akordeon, učitelka Bc. Bohuslava Nedomová), Matěj Špaček (hra na lesní roh, učitel Mgr. Josef Cecava), Eva Štěrbová (zpěv, učitelka Dagmar Fišerová), opakovaně Michal Vaněk (hra na bicí nástroje, učitel Mgr. Jaromír Škára) a Lucie Zacpalová (hra na akordeon, učitelka Dana Morysová). Samozřejmě HA-KAPELA (učitel Ladislav Havlík)! Z literárně dramatického oboru Eva Ochrymčuková a Jitka Šťávová (vždy učitelka Riana Janková), z výtvarného oboru kolektiv projektu "Setkání s Dalím" (učitelka Zuzana Randuchová). V Mezinárodní interpretační soutěži Brno byli z hudebního oboru oceněni Jan Lukas a Miroslav Pestr (v obou případech hra na trubku, učitel Mgr. Josef Cecava), v soutěži "Malujeme Evropu" Delegace Evropské komise v České republice udělila třídě výtvarného oboru (učitelka Zuzana Randuchová) svůj "Pamětní list".

Někteří naši absolventi si na vysokých školách vybrali předměty, v nichž mohli využít uměleckou přípravu nabytou na ZUŠ Tišnov často v několika předmětech současně. Jan Brdíčko si zvolil estetiku, Helena Kalábová hudební vědu, Miroslava Ludvíková výtvarnou výchovu, Alena Ochrymčuková hudební management, Eva Ochrymčuková dramatickou výchovu, Petr Slouka hudební vědu a Jitka Šťávová divadelní vědu.

Z podnětu vedení školy byla ZUŠ Tišnov vybavena učebnami řízenými počítači a novými třímanuálovými varhanami. To přivedlo nové žáky. Vedení školy také připravilo projekt "Hra rodičů s dětmi". Potěšila v něm opakovaná účast mnoha rodin. Z těch zvláště rozvětvených to byli Bauerovi, Lavičkovi a Lukasovi. Projekt byl veřejným dokladem stále živého rodinného muzicírování.

Ředitel ZUŠ Tišnov Mgr. Jaromír Škára přišel s myšlenkou spolupráce hostů se žáky ZUŠ Tišnov. V projektu "Zpívání se známými umělci" účinkovali Zdena Herfortová, Petra Jungmanová, Jaromír Nohavica, Jiří Stivín, Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř a další. (K uvedené spolupráci a nejen k ní srovnej almanachy ZUŠ Tišnov z let 1999 a 2009.) Jaromír Škára dále organizoval zájezdy v rámci projektu "Cesty za poznáním". Z nich nelze opomenout zájezd do Olomouce za varhanami Michaela Englera a zájezd do Jaroměřic nad Rokytnou na mezinárodní hudební festival CONCENTUS MORAVIAE. Jmenovaný také výrazně přispěl k zapojení moravských základních uměleckých škol do tohoto festivalu.

Zástupce ředitele školy Mgr. Jan Beránek zavedl cykly přednášek pro veřejnost a jeho hosty byly známé osobnosti: mezi nimi například hudební folkloristé Jaromír Nečas a Jiří Plocek. Jan Beránek též sestavoval pořady k výročím jazzových hudebníků, vždy ve spolupráci s Ladislavem Havlíkem, jeho HA-KAPELOU a s učiteli, žáky i hosty spřízněnými s jazzovými žánry. Učitelským a interpretačním vkladem zde přispívali Helena Bočková-Popelková (flétna, zpěv), Jana Havelková-Stará (flétna), Marek Kubát (elektrická kytara) a především již výše zmíněná Dagmar Fišerová s většinou jejích žáků a žákyň.

Také zbývající učitelé měli své vlastní projekty. Například autor tohoto článku připravoval pro ZUŠ Tišnov pořady v žánru chrámového poselství. Literárně dramatický obor školy pod vedením Mgr. Ladislava Marečka pořádal netradiční divadelní představení. Poděkování za žákovské provedení své hry "Audience" zaslal na adresu ZUŠ Tišnov osobně prezident Václav Havel.

Podtrženo, sečteno a ve vší skromnosti řečeno: šedesát let ZUŠ Tišnov znamenalo léta práce, jež nebyla prosta úspěchů!

Uznání za svou práci si zasluhují všichni ředitelé a učitelé školy, celá armáda žáků a žákyň, kteří vydrželi ve svém uměleckém studiu až do konce, i jejich rodiče. Ti posledně uvedení za dohled nad cvičením svých ratolestí, za morální podporu i za to, že nezřídka jim v "kumštu" byli vedle učitelů přirozenými vzory.

Uznání si současně zasluhují všichni představitelé města Tišnova, kteří nad školou drželi ochrannou ruku. Jmenovitě za posledních deset let oba vážení tišnovští starostové: Ing. Petr Fruhwirt a Ing. František Svoboda.

My, učitelé ZUŠ Tišnov, máme z výsledků našich žáků radost spolu s jejich rodiči i představiteli města Tišnova. A klademe si otázku: "Co přinese budoucnost?" Každý z nás bude vidět jiné priority či ideály na škole i v Tišnově.

Pokud jde o školu, zamysleme se nad třemi výraznými výkony jejího vánočního koncertu z roku 2009.

Duchovní písně zpíval jedno- i vícehlasně nový žákovský pěvecký sbor s doprovodem žákyň Anny Vrzalové a Zuzany Uryčové (flétny) a Ivany Rozsypalové (akordeon). Dirigentka Dana Morysová jasným a divácky vděčným gestem přivedla všechny účinkující k přesvědčivému uměleckému projevu. Je právě tento sbor kandidátem pro nové chrámové projekty školy?

Ve třetí větě Triové sonáty g moll J. S. Bacha v podání žákyně Zuzany Brdíčkové (příčná flétna) spolu s učitelkami Helenou Bočkovou (příčná flétna) a Kamilou Dubskou (spinet) dodala přítomnost tohoto malého cembala celému koncertu svěží, vpravdě "zámecký" lesk. Inu, originál je originál! Půjde se i nadále "cestou originálů", po níž vykročil již Marek Kubát s arciloutnou?

Z opery "L´Orfeo" Claudia Monteverdiho zazněl výběr čtyř částí. Podílel se na něm žákovský komorní pěvecký sbor (pod vedením Dagmar Fišerové zpívaly Zuzana Brdíčková, Marieta Buterinová, Viktorie Floriánová, Andrea Lukasová, Martina Smolíková, Hana Zemanová, Jana Zavřelová a Veronika Zavřelová) a žákovský barokní soubor, který tvořily zobcové flétny (pod vedením Jaroslava Halouzky hrály Michaela Mičánová, Michaela Vrzalová, Jana Brandtnerová, Markéta Fišerová a Eva Hrdličková) a kytary (pod vedením Marka Kubáta hráli Anna Sítorová a Ondřej Chvalkovský). Šlo jistě o obohacující dramaturgický počin. Nicméně: co takhle zkusit - popřípadě i za účasti hostů - Orfea ve větším výběru či dokonce jako celek?

Pokud jde o město Tišnov, připomeňme dvě věci.

Zaprvé. Jak známo, prožil zde velkou část svého života žák a spolupracovník Leoše Janáčka, hudební folklorista Hynek Bím (1874-1958). Je pochován na zdejším starém hřbitově. Co třeba zavést v Tišnově "Pěveckou soutěž Hynka Bíma", zaměřenou na moravskou lidovou píseň východního typu, kterou Bím tolik miloval? Význam takové soutěže by se mohl stát nadregionálním! Zejména při muzikologickém rozvinutí mezinárodních přesahů uvedeného typu písně a promítnutí těchto přesahů do soutěže samotné.

Zadruhé. Opět se potvrdilo, že sál Městského kulturního střediska Tišnov je vhodnějším místem pro reprezentaci ZUŠ Tišnov, než její vlastní koncertní sál. Avšak jakou pomocí by byl pro veškerý kulturní život v Tišnově - a jistě i pro uvedenou soutěž - nový koncertní sál s příslušným zázemím! Mohl by se stát (post)moderní a akusticky příkladnou dominantou města.

Ideály lze uskutečnit tehdy, když všichni táhnou za jeden provaz. Není to vždy snadné. Třeba se zde časem zapojí i naši absolventi ve svých uměleckých či s uměním spojených povoláních. Vše ale může být i jinak. Život jde svou vlastní cestou a vždy znovu umí překvapit!

V prosinci 2009 úspěšně završil své téměř čtrnáctileté funkční období ředitel ZUŠ Tišnov Mgr. Jaromír Škára. V ovzduší probíhajících souhrnů a bilancí jsem byl vyzván, abych se jako pamětník podělil o své vzpomínky na dosavadní ředitele této školy. Učinil jsem tak rád v níže uvedeném textu. Je převzat z almanachu ZUŠ Tišnov z roku 2009 a mírně upraven. Za mým jubilejním zamyšlením budiž příslovečnou tečkou.

SLAVTE S NÁMI


NAJDETE NÁSE-ŠKOLA


PODPORUJÍ NÁS


FINANCUJÍ NÁS