Škola     Hudební obor     Taneční obor     Dramatický obor     Výtvarný obor     Soubory     Projekty  
NAŠE ŠKOLA
Aktuálně
z Deblína
z Doubravníku
z D.Louček
z Drásova
z Nedvědice
CHVÁLÍ NÁS...
Rok 2019/2020
Archiv
ZUŠ a TV
ÚŘEDNÍ DESKA
Školní rok
Rozhodnutí ředitele
Povinné informace
Poptávky a výzvy
Výroční zprávy
Archiv VZ
STUDUJ U NÁS...
Školné
Přijímací zkouška
Přihláška
Odhláška
KONTAKTY
Škola
Naši učitelé
HISTORIE ŠKOLY
Z historie...
60.výročí
PODPORUJEME...
HA-KAPELA

Přihlášení
Uživatelské jméno
Heslo
Absolventský varhanní koncert duchovní hudby ze ZUŠ

Neděle 31. května 2015 odpoledne byla plná slunce. Kdo se šel projít do přírody, jistě neudělal chybu. Neprohloupil ovšem ani ten, kdo zavítal do tišnovského kostela sv. Václava na koncert varhanní třídy paní učitelky Silvie Jebáčkové a hostů. Posluchači obsadili většinu lavic.

Protagonistkou koncertu byla absolventka Tereza Štěpánková. Předmět hra na varhany završila po čtyřletém studiu II. stupně ZUŠ Tišnov. Hned od počátku upoutala spolehlivým tempo-metro-rytmickým cítěním, které posluchače takříkajíc "vtáhlo" do hrané hudby.

V Koncertu pro varhany G. F. Händela uplatnila důmyslné rejstříkování využívající ozvěny. Jako citlivá komorní spoluhráčka se osvědčila v Ave Maria od G. Cacciniho. Spolu se žákyní Markétou Gelnarovou se ujala varhanního Koncertu pro 4 ruce a nohy E. Elgara, zahraného s překypující mladistvou svěžestí.

Ve varhanních preludiích J. S. Bacha si vedly velmi dobře žákyně Gabriela Humpolíková, Hedvika Jebáčková, Alžběta Zavřelová i již zmíněná Markéta Gelnarová, která nadto zaujala vyspělým frázováním a agogikou v Preludiu C. Francka. Gabriela Humpolíková po úspěšné příjímací zkoušce bude od září 2015 studentkou Varhanního oboru Konzervatoře Brno, za což si i se svou paní učitelkou zaslouží blahopřání. Varhaník Pavel Chutný exceloval v Motu ostinatu P. Ebena, když dílo takříkajíc vystavěl.

Hosty koncertu byly žákyně z pěvecké třídy Dagmar Fišerové, flétnové třídy Jany Havelkové a hobojové třídy Libora Bartoníka. Aneta Zavřelová zahrála na příčnou flétnu Suitu h moll J. S. Bacha. Další žákyně se představily jako multiinstrumentalistky. Jana Lavičková úchvatně interpretovala dvě Ave Maria: jedno od F. Schuberta (hra na hoboj), jiné od G. Cacciniho (zpěv). Hedvika Jebáčková vedle hry na varhany zaujala v Sonátě d moll od A. Corelliho (hra na příčnou flétnu), podobně varhanice Alžběta Zavřelová v Sonátě d moll J. Ch. Pepusche (hra na zobcovou flétnu). Připojily se i paní učitelky Jebáčková (hra na varhany a příčnou flétnu) a Havelková (hra na příčnou flétnu). Jdou svým žákům a žákyním příkladem, a tak to má být.

Přednesená díla Elgara a Ebena, Cacciniho melodicky kouzelné Ave Maria i všechny skladby pro flétnu za doprovodu alla flauto rejstříkovaných a přitom zvukově plasticky odstíněných varhan lze na pozadí dosavadního repertoáru hudebního oboru školy považovat za dramaturgický přínos. Vedle interpretačního výkonu protagonistky řada dalších žákovských výkonů (Eben, Franck, Corelli, Pepusch, obě Ave Maria) výrazně přesáhla úroveň ZUŠ.

S jedinou výjimkou byl na koncertě, v němž lze vidět svého druhu dramaturgický klenot, zastoupen interpretačně jen ženský rod. Ten, kdo chodil pravidelně na akce Hudebního oboru ZUŠ Tišnov a měl možnost srovnání, musel ono nedělní odpoledne na koncertě v tišnovském kostele uznat následující. Varhanní třída paní učitelky Silvie Jebáčkové (spolu s hosty) patří dnes k tomu nejlepšímu, co Hudební obor ZUŠ Tišnov může nabídnout.

Jaké dosud nesplněné ideály zbývají škole do budoucna? Už jen absolventský multiinstrumentální či multioborový recitál!

Zdeněk Vašíček,   
učitel Hudebního oboru ZUŠ Tišnov   

SLAVTE S NÁMI


NAJDETE NÁSE-ŠKOLA


PODPORUJÍ NÁS


FINANCUJÍ NÁS