Škola     Hudební obor     Taneční obor     Dramatický obor     Výtvarný obor     Soubory     Projekty  
NAŠE ŠKOLA
Aktuálně
z Deblína
z Doubravníku
z D.Louček
z Drásova
z Nedvědice
CHVÁLÍ NÁS...
Rok 2019/2020
Archiv
ZUŠ a TV
ÚŘEDNÍ DESKA
Školní rok
Rozhodnutí ředitele
Povinné informace
Poptávky a výzvy
Výroční zprávy
Archiv VZ
STUDUJ U NÁS...
Školné
Přijímací zkouška
Přihláška
Odhláška
KONTAKTY
Škola
Naši učitelé
HISTORIE ŠKOLY
Z historie...
60.výročí
PODPORUJEME...
HA-KAPELA

Přihlášení
Uživatelské jméno
Heslo
Výstava „Tektonika paměti“

Žáci se zúčastnili lektorského programu "TEKTONIKA PAMĚTI" v Domě umění města Brna. Lektorský program zahrnoval jak teoretickou, tak praktickou část.
 Anotace:
PROGRAM PRO PRVNÍ A DRUHÝ STUPEŇ ZŠ
Cílem programu je seznámit žáky interaktivní formou s výstavou Tektonika paměti a s fenoménem paměti, vzpomínání a zaznamenáváním minulosti. Pracovat budeme také s tématem paměti a fikce, paměti oblíbeného místa a také paměti místa Domu umění, v němž zanecháme důležitou stopu pro budoucnost.
V úvodní "ledolamce", která žákům pomohla se zklidnit a soustředit se, si měli vzpomenout na včerejší den a nakreslit nebo napsat něco k této vlastní vzpomínce. Následovala reflexe výstavy a konkrétních děl vybraných žáky a diskuse nad tématy, která se ve výstavě objevují. Poté se žáci inspirovali dílem Štěpánky Sigmundové a z jejích fotografií vytvářeli vlastní příběhy. Úplně na závěr mohli žáci zaznamenat jejich vzpomínky na časovou osu výstavy Tektonika paměti.

Animační program považuji za velice zdařilý. Návštěva brněnského Domu umění umožnila žákům nahlédnout do současného umění a otevřela jim obzory, jakými různými způsoby lze pojmout jedno, zdánlivě konkrétní téma.

Mgr. Jana Zouharová    
(učitelka Výtvarného oboru ZUŠ Tišnov - Deblín)   

SLAVTE S NÁMI


NAJDETE NÁSE-ŠKOLA


PODPORUJÍ NÁS


FINANCUJÍ NÁS