Škola     Hudební obor     Taneční obor     Dramatický obor     Výtvarný obor     Soubory     Projekty  
NAŠE ŠKOLA
Aktuálně
z Deblína
z Doubravníku
z D.Louček
z Drásova
z Nedvědice
CHVÁLÍ NÁS...
Rok 2019/2020
Archiv
ZUŠ a TV
ÚŘEDNÍ DESKA
Školní rok
Rozhodnutí ředitele
Povinné informace
Poptávky a výzvy
Výroční zprávy
Archiv VZ
STUDUJ U NÁS...
Školné
Přijímací zkouška
Přihláška
Odhláška
KONTAKTY
Škola
Naši učitelé
HISTORIE ŠKOLY
Z historie...
60.výročí
PODPORUJEME...
HA-KAPELA

Přihlášení
Uživatelské jméno
Heslo
Varhanní koncert v Deblíně

Varhanní koncert (28.5.2017)V neděli 28. května 2017 se rozezněl chrám sv. Mikuláše v Deblíně zvukem varhan a fléten. V odpoledních hodinách zde vystoupili žáci varhanní třídy MgA. Silvie Jebáčkové a žáci flétnové třídy Jany Havelkové.

Tentokrát vystupující žáci využili celého prostoru kostela. Flétnová čísla byla hrána před oltářem, a z kůru zněla pouze čísla varhanní.

Rád bych touto cestou poděkoval nejen oběma vyučujícím a žákům krásný koncert, ale také panu Ivu Jebáčkovi za kytarový doprovod. V neposlední řadě patří dík páteru Petru Papouškovi za zapůjčení chrámu ke koncertnímu vystoupení.

Mgr. Tomáš Zouhar,    
(ředitel ZUŠ Tišnov)    

SLAVTE S NÁMI


NAJDETE NÁSE-ŠKOLA


PODPORUJÍ NÁS


FINANCUJÍ NÁS