Škola     Hudební obor     Taneční obor     Dramatický obor     Výtvarný obor     Soubory     Projekty  
NAŠE ŠKOLA
Aktuálně
z Deblína
z Doubravníku
z D.Louček
z Drásova
z Nedvědice
CHVÁLÍ NÁS...
Rok 2019/2020
Archiv
ZUŠ a TV
ÚŘEDNÍ DESKA
Školní rok
Rozhodnutí ředitele
Povinné informace
Poptávky a výzvy
Výroční zprávy
Archiv VZ
STUDUJ U NÁS...
Školné
Přijímací zkouška
Přihláška
Odhláška
KONTAKTY
Škola
Naši učitelé
HISTORIE ŠKOLY
Z historie...
60.výročí
PODPORUJEME...
HA-KAPELA

Přihlášení
Uživatelské jméno
Heslo
Tři ředitelé ZUŠ Tišnov: Vzpomínky pamětníka

ZUŠ Tišnov vedli postupně tři ředitelé. Všichni byli hudebníci, maestri di musica. Měl jsem tu čest, poznat je osobně. Proto se mohu podělit o své vzpomínky na ně. Vzpomínky nutně subjektivně zabarvené, kusé až střípkovité, zato však upřímné.

Prvním ředitelem ZUŠ Tišnov byl pan Aleš Smíšek (ve funkci 1949-1975). Poznal jsem ho v osmdesátých letech minulého století, kdy už byl v důchodu. "Vy jste klavírista? Tak to si spolu zahrajeme!" řekl a ještě týž den ke mně přišel na návštěvu s houslemi. Nezůstalo u jednoho setkání, ale hudební nástroje postupně střídal, neboť byl multi-instrumentalistou. Naše společná hra z listu byla ryzí radostí z hudby. Pan ředitel byl živou encyklopedií. Věděl, co se kde právě hraje, kdo chce koupit violoncello nebo prodat spinet. Dovedl odhadnout, jak dlouho potrvá tomu či onomu pěveckému sboru, než určitou skladbu zvládne provést veřejně. To byla, panečku, praxe! Od pana ředitele jsem se dozvěděl, že založení hudební školy znamenalo pro všechny učitele a učitelky hudby finanční jistotu. Zejména pro muže. Ti se pak mohli bez obav ženit a někteří to také hned udělali. A co je nejdůležitější pro hudební obor? Hrát!

Druhým ředitelem ZUŠ Tišnov byla paní Jana Pujmanová (ve funkci 1975-1996). Poznal jsem ji v sedmdesátých letech minulého století jako její žák ve hře na klavír na II. stupni. Prožíval jsem jako mnoho jiných mladých lidí nesnadné životní období způsobené tehdejší politickou zvůlí. Hudba pro mě byla příslibem lepší budoucnosti. I dnes, kdy pro změnu dochází k rozpadu rodin, se ZUŠ může stát pro otřesené dítě jedním z míst, kde cítí, že je něco platné a že se s ním stále počítá. Do výuky občas přišel učitel s problémem. Paní ředitelka nabídla řešení, učitele podpořila a on odcházel se zjevným pocitem ulehčení, ne-li rovnou s úsměvem. Nejednou mi pak řekla: "Měl jsi dnes kratší hodinu, přijď zítra ještě na jednu mimořádnou." Od paní ředitelky to byla oběť. Ta však je na ZUŠ často nutná k tomu, aby se věci hnuly! Zásluhou paní ředitelky škola přesídlila do nově opravené budovy a byla rozšířena o další dva obory, aby se stala takzvaně všeoborovou.

Třetím ředitelem ZUŠ Tišnov byl pan Mgr. Jaromír Škára (ve funkci 1996-2009). Poznal jsem ho v devadesátých letech minulého století, když jsem nastoupil na tuto školu sám jako učitel. Delší dobu působil jako hráč na bicí nástroje na Západě a naučil se tam, co je demokracie. Jeho představa rozvoje školy zněla následovně: "Všichni teď dostáváte prostor pro vaše vlastní akce ve třídách i na škole. Využijte ho!" Tak se i stalo. Pan ředitel šel do věcných i mezilidských problémů čelem. Snažil se všechny kolem sebe strhnout vlastním příkladem. Byl manažerem i učitelem, organizátorem i dokumentátorem, hráčem sólovým i souborovým, dirigentem. Jeho žáci obsazovali přední místa v soutěžích nebo měli vlastní recitály. Školu rozšířil o nová pracoviště včetně učeben řízených počítači. Zajistil nové vybavení školy: stačí uvést třímanuálové varhany a mistrovský klavír pro koncertní sál. Pan ředitel výrazně přispěl k zapojení moravských ZUŠ do mezinárodního festivalu CONCENTUS MORAVIAE a udal tím tón do budoucna. Souběžně vyučoval na Konzervatoři Brno.

Snad lze shrnout, že ředitelskými prioritami na ZUŠ Tišnov se staly 1. praxe (ono "hrát"), 2. podpora lidí a 3. rozvoj školy. Ředitel bez učitelů by byl jen pověstným generálem bez vojska, nese však za školu největší odpovědnost. Všichni tři ředitelé ZUŠ Tišnov vytrvali a školu zvelebili až do její dnešní podoby. Při jubileu 1949-2009 si za to zaslouží poděkování.

Díky vám, vážení ředitelé! Grazie!

Zdeněk Vašíček, Ph. D.    

SLAVTE S NÁMI


NAJDETE NÁSE-ŠKOLA


PODPORUJÍ NÁS


FINANCUJÍ NÁS