Škola     Hudební obor     Taneční obor     Dramatický obor     Výtvarný obor     Soubory     Projekty  
NAŠE ŠKOLA
Aktuálně
z Deblína
z Doubravníku
z D.Louček
z Drásova
z Nedvědice
CHVÁLÍ NÁS...
Rok 2019/2020
Archiv
ZUŠ a TV
ÚŘEDNÍ DESKA
Školní rok
Rozhodnutí ředitele
Povinné informace
Poptávky a výzvy
Výroční zprávy
Archiv VZ
STUDUJ U NÁS...
Školné
Přijímací zkouška
Přihláška
Odhláška
KONTAKTY
Škola
Naši učitelé
HISTORIE ŠKOLY
Z historie...
60.výročí
PODPORUJEME...
HA-KAPELA

Přihlášení
Uživatelské jméno
Heslo
Okénko do pobočky....

Drásov

Májová besídka v Drásově
20.Besídka proběhla v hudební třídě ZŠ TGM Drásov ve středu 30. května 2018. Zdejší žáci a žákyně třídu vkusně vyzdobili velkými papírovými motýly i jinými posly jara a léta. Též datum a venkovní teplota dávaly pocit, že léto a prázdniny - předtím ovšem ještě postupové zkoušky v hudebních nástrojích! - jsou již takříkajíc za dveřmi.

Vánoční besídka v Drásově (13.12.2017)
05Publikum složené především z rodičů a prarodičů drásovských žáků ZUŠ Tišnov mělo příležitost slyšet a vidět své ratolesti v patnácti hudebních číslech. Vyslechli jsme sólovou hru na akordeon a klavír, flétnu s doprovodem klavíru, hru na klavír na čtyři ruce a flétnové duo i trio.

Besídka žáků v Drásově
17.V pondělí 22. května 2017 byl krásný, vpravdě již letní den. Během pozdního odpoledne se ve sluncem prohřáté hudební třídě ZŠ TGM Drásov sešli žáci a žákyně zdejší pobočky ZUŠ Tišnov, aby svým rodičům i dalším rodinným příslušníkům ukázali, co umí. Takříkajíc v předvečer postupových nástrojových zkoušek bylo možné slyšet sólovou hru na akordeon i klavír, hru na flétnu s doprovodem klavíru, flétnová dua a hru na klavír čtyř- i šestiručně.

2. absolventský koncert
Jitka VečeřováTýden po prvním absolventském koncertě následovala druhá vlna našich absolventůj jmenovitě: Iveta Loukotová (akordeon), Jan Čada (housle), Helena Bednářová, Kristýna Lipovská, Kristýna Lorenzová, Tereza Lorenzová, Noemi Martináková, Petr Vašíček, Miroslava Vašíčková (klavír), Radim Král, Ondřej Králík, Veronika Lásková (zobcová flétna), Jana Stehlíková, Anna Vrzalová (zpěv), Jitka Večeřová (kytara).

 
1. absolventský koncert
Kamila GoldmanováJako každý školní rok patří měsíc květen absolventský koncertům. Na prvním koncertě našich absolventů se představí první část těch, kteří ukončují první, nebo druhý stupeň uměleckého vzdělávání. Jmenovitě to jsou: Libuše Babičková, Anežka Bartoňková, Marie Bednářová, Kamila Goldmannová, Hedvika Jebáčková, Victoria Kučerová, Adéla Kulíšková, Dagmar Lukasová, Kateřina Mátlová, Sabina Medunová, Jana Novotná, Jiří Pokorný, Elena Rozbořilová, Adéla Sáblíková, Kristýna Sedláčková, Barbora Toncerová, Ondřej Vitula a Alžběta Zavřelová.

 
Vánoční besídka drásovské pobočky
20.Proběhla v pondělí 12. prosince 2016 v hudební třídě budovy ZŠ TGM Drásov. Publikum složené především z rodičů a prarodičů drásovských žáků ZUŠ Tišnov mělo příležitost slyšet a vidět své ratolesti v osmnácti hudebních číslech.

Májová besídka drásovské pobočky ZUŠ Tišnov
Proběhla ve vyzdobené třídě ZŠ TGM Drásov ve středu 18. května 2016. Úkolem žáků a žákyň bylo předvést, nakolik od minulého školního roku pokročili. Slyšeli jsme hru na akordeon, flétnu či klavír sólo, akordeonové a flétnové duo, flétnové trio, hru na flétnu s doprovodem klavíru i hru na klavír čtyřručně.

Předvánoční zastavení
Hudební večer, který připravili muzikanti ze školních kapel TOMBAND a FALTABAND. Program obou zmíněných formací doplnila kapela REPASS.
Koncert se konal v kině Svratka v pondělí 7.12.2015. Tolik informace z upoutávky.


Vánoční besídka drásovské pobočky ZUŠ Tišnov
Čím blíže k Vánocům, tím kolem nás i v nás bývá – paradoxně – tak nějak těsněji a hustěji. Je dobré se od toho dle možností oprostit. Každoroční Vánoční besídka drásovské pobočky ZUŠ Tišnov se tudíž konala pro jistotu už v předstihu 9. 12. 2015...

Absolvent Jan Trecha
Absolvent hudebního oboru Jan Trecha si jako své absolventské vystoupení připravil samostatný klavírní recitál sestavený z děl Maxence Cyrina a Chilly Gonzalese.

 
1. Absolventský koncert 2014/2015
Na prvním absolventském koncertě ZUŠ Tišnov ve školním roce 2014/2015 svůj závěrečný výkon podalo 9 absolventů hudebního oboru. Jejich čísla byly rovnoměrně rozděleny do celého večera, čímž byla zajištěna pestrost celého večera. Absolventi se představili jak ve hře sólové, tak ve hře komorní (dua, tria).

 
Drásovská pobočka ZUŠ Tišnov znovu aktivně
V jarně vyzdobené třídě školní družiny Základní školy TGM Drásov proběhla dne 6. května 2015 „Májová besídka“ žáků drásovské pobočky ZUŠ Tišnov. Slyšeli jsme akordeon, elektronické varhany (keyboard), flétnu sólově, v duu i triu,...

Zachráněný „Advent ve Všechovicích“
14. prosince 2014, tedy třetí adventní neděli, se uskutečnil Koncert duchovní hudby v kapli sv. Anny ve Všechovicích. Velmi rádi jsme opět přijali pozvání a přijeli zahrát již třetím rokem za sebou.

Drásovská pobočka ZUŠ Tišnov aktivně
Základní umělecká škola Tišnov má vedle tišnovské hlavní budovy i několik poboček. Jedna z nich je v městysi Drásov. V budově zdejší Základní školy TGM se během týdne v odpoledních hodinách vyučuje hra na hudební nástroje a hudební nauka. Tamtéž – ve svátečně vyzdobené třídě školní družiny – proběhla dne 10. 12. 2014 „Vánoční besídka“ žáků drásovské pobočky ZUŠ Tišnov.

 
65 let ZUŠ Tišnov
Dožít se šedesáti pěti let je dnes v životě jednotlivce důvodem k odchodu do důchodu. Šedesát pět let instituce - Základní umělecké školy Tišnov - bylo v průběhu školního roku 2013/2014 naopak podnětem ke zvýšenému pracovnímu úsilí. Vždyť instituce, která dosáhla takto požehnaného "věku", je ještě mladicí! Čtyři obory školy (hudební, literárně dramatický, taneční a výtvarný) se proto doslova předháněly ve svých aktivitách. Ať už jsou jejich sídla v budovách v Tišnově či jde o pobočky v Deblíně, Doubravníku, Drásově nebo Nedvědici.

 
Recitál Jana Trechy "Hudba v obraze"
Klavírní koncerty (recitály) žáků Základní umělecké školy Tišnov již mají svou tradici. Klavírista Jan Trecha, žák 3. ročníku II. stupně ze třídy zástupkyně ředitele školy MgA. Kamily Dubské, však pojal svůj klavírní koncert zcela netradičně. Pod názvem "Hudba v obraze" spojil hudební umělecký výkon s tvorbou žáků výtvarného oboru a oddělení multimediální tvorby školy. Stalo se tak 19. listopadu 2013 v Müllerově domě, který je sídlem Muzea města Tišnova.

1. Absolventský koncert
Na prvním absolventském koncertě školního roku 2012/2013 se představila první polovina absolventů hudebního oboru, a to ve zpěvu, ve hře na akordeon a ve hře na klavír.

 
Slavnostní ukončení vánoční výstavy v Drásově
Dne 14.12.2011 se konalo slavnostní ukončení tradiční vánoční výstavy v Drásově. V letošním roce se poprvé tato výstava konala v nových prostorách klubu seniorů v budově úřadu městyse Drásov...

  
Zdobili jsme čarodějnice
31.dubna drásovští hasiči pořádali každoroční Pálení čarodějnic. Základní umělecké škola byla pořadateli požádána, žáci výtvarného oboru pomohli vyzdobit drásovský park, kde se tato lidová slavnost konala.

 
SLAVTE S NÁMI


NAJDETE NÁSE-ŠKOLA


PODPORUJÍ NÁS


FINANCUJÍ NÁS