Škola     Hudební obor     Taneční obor     Dramatický obor     Výtvarný obor     Soubory     Projekty  
NAŠE ŠKOLA
Aktuálně
z Deblína
z Doubravníku
z D.Louček
z Drásova
z Nedvědice
CHVÁLÍ NÁS...
Rok 2019/2020
Archiv
ZUŠ a TV
ÚŘEDNÍ DESKA
Školní rok
Rozhodnutí ředitele
Povinné informace
Poptávky a výzvy
Výroční zprávy
Archiv VZ
STUDUJ U NÁS...
Školné
Přijímací zkouška
Přihláška
Odhláška
KONTAKTY
Škola
Naši učitelé
HISTORIE ŠKOLY
Z historie...
60.výročí
PODPORUJEME...
HA-KAPELA

Přihlášení
Uživatelské jméno
Heslo
Pochválili naši školu

Pochvala tanečnímu oboru
Poděkování Města Tišnova žákům Tanečního oboru za vystoupení v rámci předávání ceny Sportovec města roku 2017

Nemocnice u sv. Anny, Brno
Jednou mě kontaktovala jedna maminka našeho žáka s dotazem, zda bychom neměli zájem o spolupráci s Nemocnicí u sv. Anny v Brně. Stačilo prohodit pár slov s kolegy, a spolupráce výtvarného oddělení naší školy se spánkovou laboratoří byla na světe.

Muzeum města Tišnova
Každoroční zapojování žáků ZUŠ Tišnov do kulturně-společenského života se oneobejde bez spolupráce s dalším subjektem ve městě Tišnově - s Muzeem města Tišnova.

Pochvala za výchovný koncert
..ke stažení
 • Poděkování
 • Žáci nedvědické pobočky ZUŠ Tišnov připravili pro své spolužáky ze základní školy výchovný koncert.
  Můžeme se pochlubit veřejným poděkováním.

  Výchovný koncert pro žáky 1. a 2. tříd v Deblíně
  WP_20161214_09_39_21_ProVe středu 14.12.2016 se naši malí žáčci z prvních a druhých tříd zúčastnili vánočního koncertu pořádaného žáky a pedagogy ze ZUŠ Tišnov. Mohli si poslechnout známé koledy v podání malých flétnistů nebo klavíristů, seznámili se s jednotlivými hudebními nástroji a jejich využitím a se základní hudební terminologií.

  Hudební obohacení pro Muzeum Brněnska
  Podvakrát během října a listopadu se podíleli žáci a učitelé hudebního oboru na nedělních odpoledních akcích Muzea města Tišnova a Podhoráckého muzea v Předklášteří.

  Výchovný koncert v Nedvědici
  30. března 2016 připravili žáci nedvědické pobočky výchovný koncert pro své spolužáky, který se konal v kreslírně ZŠ Nedvědice.

  Nedvědický zpravodaj
  V Nedvědickém zpravodaji vyšel článek o pobočce ZUŠ Tišnov, která působí na ZŠ v Nedvědicích.

  Malé ohlédnutí za projektem Knihy mého srdce v podání žáků ZUŠ
  Ve svém příspěvku bych ráda zhodnotila spolupráci knihovny s literárně-dramatickým oborem ZUŠ v Tišnově, a to především v rámci projektu na podporu čtenářství Knihy mého srdce. Stojí za připomenutí, že originální a ojedinělý projekt probíhá od roku 2004 ve spolupráci mezi Městskou knihovnou Tišnov a ZŠ Smíškova. Realizuje se vždy v měsíci listopadu s cílem představit dětem významné autory dětské literatury.

  Výstava betlémů v Předklášteří
  Společnost Art Periscope se zabývá pořádáním výstav obrazů nebo betlémů, vydáváním knih nebo regionálních kalendářů a také jednodenních setkání umělců u příležitosti jejich jubileí. Všechny tyto akce bývají doplněny hudebními nebo recitačními pořady a na nich naše společnost často spolupracuje se ZUŠ v Tišnově...

  Druhá světová válka na Tišnovsku
  V neděli 19. dubna 2015 žáci naší školy zahajovali výstavu “Druhá světová válka na Tišnovsku“ v Podhoráckém muzeu v Předklášteří...

  Slyšet nebo neslyšet?
  V neděli většinou nepracujeme. Co tedy děláme v předadvetní neděli po obědě? Pokud možno neusneme, přečteme programy nedvědického zpravodaje a vydáme se kulturně žít. 23. listopadu tohoto roku se nabízel školní koncert ZUŠ v místní škole. Proč jsme se ale měli vydat na školní koncert, když téměř každý našinec již má školní léta za sebou? Je to těžká úvaha.

   
  DEN SENIORŮ
  Každoroční vystoupení v rámci oslav Dne seniorů v tišnovském Centru sociálních služeb. Vystoupili žáci hudebního oboru s voničkou lidových písní a akordeonový soubor MINIMUSIC.

  Poděkování CSS za účinkování žáků ZUŠ
  Poděkování žákům hudebního oboru ZUŠ Tišnov a jejich vyučujícím, kteří se podíleli na hudebním doprovodu Dne seniorů dne 3.10.2013.

  Poděkování Jamborovy galerie za účinkování žáků ZUŠ
  Poděkování žákům hudebního oboru ZUŠ Tišnov, kteří se podíleli na hudebním doprovodu v rámci vernisáže "Mizející krajina".

  Poděkování MěKS za účinkování na KPH
  Poděkování vedení MěKS Tišnov za spolupráci, kterou naše škola s touto místní organizací navázala. Žáci ZUŠ Tišnov hrají na úvod každého z cyklů Klubu přátel hudby.

  Poděkování ZŠ Deblín za pořad
  Poděkování vedení školy žákům ZUŠ Tišnov za přípravu a realizaci vzdělávacího programu, kterým žáci doplnili výuku hudební výchovy a seznámili tak své spolužáky s operou W.A.Mozarta Kouzelná flétna.

  Poděkování MěKS za Vánoční trhovou slavnost
  Poděkování od ředitelství MěKS Tišnov za vystoupení žáků ZUŠ Tišnov při příležitosti Vánoční trhové slavnosti.

  SLAVTE S NÁMI


  NAJDETE NÁS  E-ŠKOLA


  PODPORUJÍ NÁS


  FINANCUJÍ NÁS