Škola     Hudební obor     Taneční obor     Dramatický obor     Výtvarný obor     Soubory     Projekty  
NAŠE ŠKOLA
Aktuálně
z Deblína
z Doubravníku
z D.Louček
z Drásova
z Nedvědice
CHVÁLÍ NÁS...
Rok 2019/2020
Archiv
ZUŠ a TV
ÚŘEDNÍ DESKA
Školní rok
Rozhodnutí ředitele
Povinné informace
Poptávky a výzvy
Výroční zprávy
Archiv VZ
STUDUJ U NÁS...
Školné
Přijímací zkouška
Přihláška
Odhláška
KONTAKTY
Škola
Naši učitelé
HISTORIE ŠKOLY
Z historie...
60.výročí
PODPORUJEME...
HA-KAPELA

Přihlášení
Uživatelské jméno
Heslo
Přijímací řízení
Přihlašování do přijímacího řízení
Do termínu, který bude vyhlášen ředitelem školy průběžně sbíráme přihlášky od uchazečů. Po stanoveném termínu budou uchazeči o studium přizváni k přijímacímu řízení.

Uchazeči či jejich zákonní zástupci jsou povinni seznámit s Školním vzdělávacím programem (ŠVP), který informuje o povinných a volitelných předmětech. Elektronicky je ŠVP dostupný v informativní podobě na stránkách školy. U každého zvoleného ŠVP je možné stáhnout jeho úplnou podobu a také kompletní ŠVP ZUŠ Tišnov.

Na stejném místě je možné stáhnout přihlášku k vytištění, nebo podat elektronickou přihlášku.

Pokračujte do sekce:
[HUDEBNÍ OBOR]  [LIT.DRAMATICKÝ OBOR]  [TANEČNÍ OBOR]  [VÝTVARNÝ OBOR]Podmínky studia na ZUŠ Tišnov
Jestliže je uchazeč přijat ke studiu na škole, obdrží od ředitele školy potvrzení o přijetí.
Součástí přijetí je podpis uchazeče (zákonného zástupce), že přečetl a rozumí následujícím dokumentům:
SLAVTE S NÁMI


NAJDETE NÁSE-ŠKOLA


PODPORUJÍ NÁS


FINANCUJÍ NÁS