Škola     Hudební obor     Taneční obor     Dramatický obor     Výtvarný obor     Soubory     Projekty  
Lit. dramatický obor
Aktuálně
ARCHIV
My a knihovna
ŠVP, E-PŘIHLÁŠKA
Jak se příhlásit...
Soutěže
2016/2017
2015/2016
2013/2014

Přihlášení
Uživatelské jméno
Heslo
Spolupráce dětského oddělení Městské knihovny Tišnov a ZUŠ v Tišnově

Spolupráce se ZUŠ začala v roce 2005 v souvislosti s nově otevřenou knihovnou. Velkolepé nadstandartní prostory, stejně tak zajímavé výstavní plochy dětského oddělení, umožnily výstavu prací žáků z výtvarného oboru. Pod vedením učitelky Randuchové se zde prezentovala výstava inspirovaná mořem, slunečnicemi a renesancí (2007). Mimozemské civilizace, města a obyvatelé, bylo téma další výstavy, která stejně jako předchozí návštěvníky okouzlila (2008). Také obrázky zaměřené na gotiku a plyšové hračky měly mezi čtenáři velmi dobrou odezvu (2009).

Zajímavá spolupráce se rozběhla v roce 2008 s literárně- dramatickým oborem pod vedením učitelky Kateřiny Hromčíkové. První vystoupení se váže k předčítání tišnovských pověstí, které proběhlo v rámci Týdne knihoven pro

základní školy. Velkým přínosem bylo, že se žáci pod odborným vedením aktivně zapojili do projektu na podporu čtenářství "Knihy mého srdce" a připravili podle literární předlohy Heleny Zmatlíkové scénky, které zdařile předvedli na závěrečném společném čtení. Iniciativu převzala v roce 2009 učitelka Barbora Maxová a s dětmi připravila představení v působivých kostýmech na oslavu 100. výročí narození Ondřeje Sekory. V roce 2010 Berit Hönigová navázala pohádkou na motivy původního skotského příběhu z knihy Martiny Drijverové "Příběhy hradů a zámků."

Berit Hönigová spolupráci prohloubila i v dalších výchovných programech naší knihovny. Zapojila se do akce Noc s Andersenem a ke konci školního roku, během slavnostního vítání prvňáků mezi čtenáře knihovny, s dětmi hrála pohádky "Jak hajný s panimámou vystrašili čerta" a "Princ Popleta."

Naši čtenáři si pohádková představení velmi oblíbili a protože jsou dobrou podporou na cestě za knihou, budeme se těšit na spolupráci i v dalších letech.

Marie Šikolová      
(ředitelka knihovny Tišnov)     

SLAVTE S NÁMI


NAJDETE NÁSE-ŠKOLA


PODPORUJÍ NÁS


FINANCUJÍ NÁS