Škola     Hudební obor     Taneční obor     Dramatický obor     Výtvarný obor     Soubory     Projekty  
KONCERTNÍ RECITÁL
O projektu
Program
Výstupy (do 2010)
Výstupy (do 2015)
Výstupy (od 2016)
Reference
Články
Konference
Prezentace
INTEGROVANÝ RECITÁL
O projektu
Program
KLAVÍRNÍ SOUBOR
O projektu
Program
Výstupy
Reference
KLAVÍR VARHANNĚ
O projektu
Program
CLIL
O projektu
Program
Výstupy
Reference
Aktivity CLIL
Publikované práce
Nepublikované práce
Populární práce
Konference
Prezentace
Videa
Citace
O autorovi
Ocenění
CHRÁMOVÉ DÍLO
O projektu
Program
Výstupy
Videa
Reference
Články
AKČNÍ VÝZKUM
O projektu
PRAŽSKÝ HRAD
O projektu
Program

Přihlášení
Uživatelské jméno
Heslo

Články - Projekt Chrámové dílo / Chrámové poselství

VAŠÍČEK, Z.: Nová premiéra s otazníkem: Vánoční chrámové dílo v provedení ZUŠ.
In: Tišnovské noviny: Městský zpravodaj, roč. 10, 2000, č. 2, s. 5.

VAŠÍČEK, Z.: Vánoční chrámové dílo v provedení ZUŠ: Nová premiéra s otazníkem.
In: Musica sacra: Zpravodaj, roč. 8, 2000, č. 2, s. 4-5.

VAŠÍČEK, Z. a BERÁNEK, J.: Vánoční chrámové dílo. (Booklet ke stejnojmennému CD.) Tišnov: ZUŠ Tišnov, 2001. 12 s.

VAŠÍČEK, Z.: Adventní chrámové dílo: Před novou premiérou ZUŠ Tišnov.
In: Tišnovské noviny: Městský zpravodaj, roč. 11, 2001, č. 20, s. 8-9.

XYZ: Adventní chrámové dílo.
In: Vox: Nezávislý regionální list, roč. 9, 23. 11. 2001.
Dosažitelné z: http://www.vox-cz.cz/index.php?ID=2058

PŘEDSEDNICTVO US TIŠNOV: Bilance ZUŠ Tišnov: Umělecké sdružení vstoupilo do třetího roku své existence.
In: Vox: Nezávislý regionální list, roč. 9, č. 6, 22.03. - 4.4.2001.
http://www.vox-cz.cz/index.php?ID=1152

VAŠÍČEK, Z.: Vánoční chrámové dílo tradičně i nově.
In: Tišnovské noviny: Městský zpravodaj, roč. 11, 2001, č. 2, s. 7-8.

VAŠÍČEK, Z. a BERÁNEK, J.: Adventní chrámové dílo. (Booklet ke stejnojmennému CD.) Tišnov: ZUŠ Tišnov, 2001. 12 s.

VAŠÍČEK, Z.: Žánr CHRÁMOVÉ DÍLO a možnosti jeho rozvoje.
In: Musica sacra: Zpravodaj, roč. 10, 2002, č. 1, s. 7-9.
Též in: Talent: Měsíčník pro učitele a příznivce základních uměleckých škol, roč. 4, 2002, s. 10-11. ISSN 1212-3676.
Dosažitelné z:
http://www.sdh.cz/sdh_htm/zpravodaj/ms-2002-1.htm

VAŠÍČEK, Z.: Vánoční poselství ze Základní umělecké školy Tišnov.
In: Tišnovské noviny: Městský zpravodaj, roč. 15, 2005, č. 2, s. 14-15.

VAŠÍČEK, Z.: ZUŠ Tišnov, musica sacra a nová evangelizace.
In: Musica sacra: Zpravodaj, roč. 13, 2005, č. 5, s. 6-7.

VAŠÍČEK, Z. (zva): ZUŠ Tišnov a nová evangelizace.
In: Tišnovské noviny: Městský zpravodaj, roč. 16, 2006, č. 2, s. 10-11.

VAŠÍČEK, Z.: Adventní poselství ze ZUŠ Tišnov.
In: Tišnovské noviny: Časopis města Tišnova a okolí, roč. 18, 2008, č. 1, s. 15-16.
osažitelné z: http://old.tisnov.cz/soubor/tn_2008_01.pdf

VAŠÍČEK, Z.: O chrámových poselstvích ze ZUŠ.
In: Vox: Noviny regionu Tišnovsko, 2008, roč. 16, č. 2, s. 3.
http://www.vox-cz.cz/wpimages/other/doc1/0208.pdf

VAŠÍČEK, Z.: Chrámová poselství ze ZUŠ Tišnov (2000-2007). In: Musica sacra: Zpravodaj, roč. 16, únor 2008, č. 1, s. 4-6.

VAŠÍČEK, Z.: ZUŠ Tišnov mezioborově a s hosty.
In: Tišnovské noviny: Zpravodaj města Tišnova a okolí. 2012, roč. 22. Č. 1 (leden 2012), s. 20-21.
http://www.tisnov-mesto.cz/sites/default/files/documents/2015/01_2012.pdf

VAŠÍČEK, Z.: Advent ZUŠ Tišnov v chrámu a s hosty.
Verze 1 in: Tišnovské noviny: Zpravodaj města Tišnova a okolí. 2014, roč. 24. Č. 2 (únor 2014, vyšlo 30. 01. 2014), s. 12.
http://www.tisnov-mesto.cz/sites/default/files/documents/2015/tisnovske_noviny_2014-02_web.pdf
Verze 2 in: Musica sacra : Zpravodaj. 2014, roč. 22. Č. 1 (únor), s. 11-12.
http://www.musicasacra.cz/wp-content/uploads/2017/02/zpravodaj_2014_01.pdf

SLAVTE S NÁMI


NAJDETE NÁSE-ŠKOLA


PODPORUJÍ NÁS


FINANCUJÍ NÁS