Škola     Hudební obor     Taneční obor     Dramatický obor     Výtvarný obor     Soubory     Projekty  
KONCERTNÍ RECITÁL
O projektu
Program
Výstupy (do 2010)
Výstupy (do 2015)
Výstupy (od 2016)
Reference
Články
Konference
Prezentace
INTEGROVANÝ RECITÁL
O projektu
Program
KLAVÍRNÍ SOUBOR
O projektu
Program
Výstupy
Reference
KLAVÍR VARHANNĚ
O projektu
Program
CLIL
O projektu
Program
Výstupy
Reference
Aktivity CLIL
Publikované práce
Nepublikované práce
Populární práce
Konference
Prezentace
Videa
Citace
O autorovi
Ocenění
CHRÁMOVÉ DÍLO
O projektu
Program
Výstupy
Videa
Reference
Články
AKČNÍ VÝZKUM
O projektu
PRAŽSKÝ HRAD
O projektu
Program

Přihlášení
Uživatelské jméno
Heslo

Chrámové dílo / Chrámové poselství
Alternativní školní vzdělávací program

Úvod
Tento program byl na ZUŠ Tišnov úspěšně odzkoušen v letech 2000-2007.

1. Úloha
Patřit do Evropy předpokládá mimo jiné osvojování si odkazu autentického křesťanství. Program má tudíž své místo i ve světském školním prostředí. Je určen pro žáky a učitele i případné mimoškolní zájemce jako hosty. Žák prožívá a poznává umělecké krásno, při práci s uměním upevňuje kladné volní vlastnosti.

2. Pojetí
Pořady v žánru chrámové dílo využívají dvou korespondujících hudebních těles, v žánru chrámové poselství jen jednoho hudebního tělesa. Jde o vyhraněný žánr náboženský, přesněji křesťanský, ještě přesněji katolický, určený zpravidla pro chrámové prostředí. Obsahuje vedle náboženských písní průvodní slovo pro moderátory a modlitby pro modlitební skupinu. Ve své základní podobě je žánrem hudebně literárním, lze jej však stupňovat až do podílu všech oborů školy (v minulosti taneční a výtvarný obor ve videoprojekci). ZUŠ Tišnov má dnes k dispozici:

 • "Adventní chrámové dílo":
  24 hudebních a 21 textových čísel, délka asi 60 minut (verze I) nebo
  17 hudebních a 16 textových čísel, délka asi 45 minut (verze II)

 • "Vánoční chrámové dílo":
  21 hudebních a 14 textových čísel, délka asi 60 minut (verze I) nebo
  21 hudebních a 14 textových čísel, délka asi 45 minut (verze II).

 • "Adventní poselství":
  13 hudebních a 12 textových čísel, délka asi 40 minut

 • "Vánoční poselství":
  15 hudebních a 10 textových čísel, délka asi 35 minut.
 • 3. Motivace
  Podmínkou zahájení příprav je jak motivace poskytovatele provozovacích prostor, tak žáků a učitelů ZUŠ Tišnov i případných mimoškolní zájemců jako hostů. Konkrétní zejména hudební obsazení nutno upřesnit. Svou roli hraje i termín posledního provedení žánru v dané lokalitě.

  4. Výuka
  Oba žánry by měly být provozovány vždy v liturgicky odpovídající době. Advent trvá od čtvrté neděle před 25. prosincem (= začíná mezi 27. listopadem a 3. prosincem) do půlnoci 24. prosince, Vánoce trvají od půlnoci 24. prosince do nejbližší neděle po 6. lednu, dozvuky Vánoc až do 2. února. V rámci školního roku je vhodné začít nacvičovat adventní žánr od září, vánoční nejpozději od října.

  5. Návštěvnost
  Její zajištění je úkolem všech zúčastněných oborů i vedení ZUŠ Tišnov.

  6. Evaluace
  Je v kompetenci vedení ZUŠ Tišnov, popřípadě Farního úřadu Tišnov a vedení města Tišnova.

  Závěr.
  Učitelé průběžně zjišťují motivaci žáků zařazených do programu.

  Hlavní prameny:
  RVP pro umělecké obory ZUV: Pilotní verze. VÚP Praha, 2007. http://www.vuppraha.cz
  CD vydaná ZUŠ Tišnov
  Články učitele

  SLAVTE S NÁMI


  NAJDETE NÁS  E-ŠKOLA


  PODPORUJÍ NÁS


  FINANCUJÍ NÁS