Škola     Hudební obor     Taneční obor     Dramatický obor     Výtvarný obor     Soubory     Projekty  
KONCERTNÍ RECITÁL
O projektu
Program
Výstupy (do 2010)
Výstupy (do 2015)
Výstupy (od 2016)
Reference
Články
Konference
Prezentace
INTEGROVANÝ RECITÁL
O projektu
Program
KLAVÍRNÍ SOUBOR
O projektu
Program
Výstupy
Reference
KLAVÍR VARHANNĚ
O projektu
Program
CLIL
O projektu
Program
Výstupy
Reference
Aktivity CLIL
Publikované práce
Nepublikované práce
Populární práce
Konference
Prezentace
Videa
Citace
O autorovi
Ocenění
CHRÁMOVÉ DÍLO
O projektu
Program
Výstupy
Videa
Reference
Články
AKČNÍ VÝZKUM
O projektu
PRAŽSKÝ HRAD
O projektu
Program

Přihlášení
Uživatelské jméno
Heslo

Celkový přehled aktivit Zdeňka Vašíčka v CLIL
(1993-2019)

Odkazy (citace)

ANDRÁŠOVÁ, H.: Mnohojazyčnost v podmínkách českého školství se zřetelem na výuku němčiny po angličtině. (Habilitační práce.) Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2012.
http://is.muni.cz/do/rect/habilitace/1441/Andrasova/habilitace/Cela_prace_28.11.12.pdf (Odkaz na s. 17 pod čarou.)

BENEŠOVÁ, Veronika: Zavádění prvků CLIL na 2. stupni základní školy. (Diplomová práce). České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, duben 2010.
http://theses.cz/id/sqxmlc/downloadPraceContent_adipIdno_9741
(Odkaz na s. 58.)

Bibliographie " EMILE / CLIL ". Cette sélection d'ouvrages et d'articles porte sur l'enseignement EMILE/ CLIL en Europe. Emilangues (novembre 2009).
http://www.emilangues.education.fr/files/par-rubriques/Bibliographie_EMILE.pdf
(Zde uvedeny dvě práce Z. V. v němčině.)

DUBOVÁ, L.: Pythagorova věta v hodinách CLIL. (Diplomová práce.) Praha: Karlova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky a didaktiky matematiky, 2012.
https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/39801/DPTX_2011_2__0_80516_0_117627.pdf?sequence=1&isAllowed=y
(Odkazy na s. 14 a 76.)

HORSKÁ, R.: Metoda CLIL v praxi českých škol (Implementing Content and Language Integrated Learning in Czech schools). České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2013.
http://theses.cz/id/8yxjus/Metoda_CLIL_v_praxi_eskch_kol-Implementing_Content_and_La.pdf
(Odkaz na s. 15 a 71.)

HOŘÁKOVÁ, P.: Integrování obsahu nejazykového předmětu a cizího jazyka. (Disertační práce.) Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 2012.
http://theses.cz/id/f9ocdk/Horakova_DisertAutoref.pdf
(Odkaz na s. 41 a 216.)

JAAKKONEN, V.: Studying VAPAA SÄESTYS through English in a CLIL teaching experiment: content and language learning experiences of JAMK music students. (Master's thesis.) Jyväskylä (Finland): University of Jyväskylä, Department of Languages, English, 2013.
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/41282/URN:NBN:fi:jyu-201304301526.pdf?sequence=1
(Odkaz na výzkum Z. V. na s. 37-38, v přehledu literatury s. 145.)

JAHNOVÁ, P.: Integrování obsahu nejazykového předmětu a cizího jazyka. (Disertační práce.) Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011.
http://theses.cz/id/s02l4l/Disertacni_prace_-_Pavlina_Jahnova.pdf
(Uveden článek Z. V. v obsahu na s. 188.)

MUCHOVÁ, H.: Německy nejen v němčině: Návrh hodin hudební výchovy pro 5. ročník ZŠ realizovaných v německém jazyce. Diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Katedra německého jazyka a literatury, 2006.
http://is.muni.cz/th/66084/pedf_m/H.dipl.na_tisk_pro_Jarka.txt
(Odkaz v kapitole V.)

NAJVAR, P., NAJVAROVÁ, V., SOBĚSLAVSKÁ, V. et al.: CPV videostudie anglického jazyka: Sběr dat a zamýšlené analýzy. In: Orbis Scholae, 2008, roč. 2, č. 1, s. 73-91, ISSN 1802-4637.
http://www.ped.muni.cz/weduresearch/publikace/0037.pdf
(Odkazy na s. 74 a 90.)

PRŮCHA, J.: Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-584-9.
(Odkazy na s. 123 a 132.)

RYBNIKÁŘOVÁ, J.: CLIL-Methode im Unterricht mit Verwendung der deutschen Sprache zum Thema Abfallwirtschaft in Tschechien und Deutschland. [Diplomarbeit.] Brünn: Masaryk-Universität - Pädagogische Fakultät, 2011.
http://is.muni.cz/th/79480/pedf_m/Diplomova_prace.pdf
(Odkaz na s. 25 a 76.)

SKWARŁOVÁ, N.: CLIL - an innovative way in teaching young learners. (Diplomová práce). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011.
http://theses.cz/id/4ebhb4/
(Odkazy na s. 19 a n.)

ŠIMONOVÁ, I.: CLIL research in the Czech Republic. In: POKRIVČÁKOVÁ, S., et. al.: CLIL in Foreign Language Education: e-Textbook for Foreign Language Teachers. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, 2015. (S. 30-44.) ISBN 978-80-558-0889-5.
http://www.tedu.edu.tr/sites/default/files/content_files/research_files/e-textbook_clil_in_fle_-_final2.pdf
(Odkazy na s. 37, 38 a 44.)

VAŇKOVÁ, Š.: CLIL in Music Education: Final Thesis. Brno: Masaryk University, Faculty of Education - Department of English Language and Literature, 2014.
https://is.muni.cz/th/220747/pedf_c_b1/final_thesis_last_version.pdf

VAŇKOVÁ, Š.: CLIL jako jedna z inovativních metod v současném vzdělávání. In: Teoretické reflexe hudební výchovy, 2012, roč. 8, č. 1, s. 31-38. ISSN1803-1331.
http://www.ped.muni.cz/wmus/studium/doktor/teoreticke_reflexe_hv_8_1/vankova.pdf
(Odkaz na s. 35 a 38.)

SLAVTE S NÁMI


NAJDETE NÁSE-ŠKOLA


PODPORUJÍ NÁS


FINANCUJÍ NÁS