Škola     Hudební obor     Taneční obor     Dramatický obor     Výtvarný obor     Soubory     Projekty  
KONCERTNÍ RECITÁL
O projektu
Program
Výstupy (do 2010)
Výstupy (do 2015)
Výstupy (od 2016)
Reference
Články
Konference
Prezentace
INTEGROVANÝ RECITÁL
O projektu
Program
KLAVÍRNÍ SOUBOR
O projektu
Program
Výstupy
Reference
KLAVÍR VARHANNĚ
O projektu
Program
CLIL
O projektu
Program
Výstupy
Reference
Aktivity CLIL
Publikované práce
Nepublikované práce
Populární práce
Konference
Prezentace
Videa
Citace
O autorovi
Ocenění
CHRÁMOVÉ DÍLO
O projektu
Program
Výstupy
Videa
Reference
Články
AKČNÍ VÝZKUM
O projektu
PRAŽSKÝ HRAD
O projektu
Program

Přihlášení
Uživatelské jméno
Heslo

Celkový přehled aktivit Zdeňka Vašíčka v CLIL
(1993-2019)

Publikované populární práce o CLIL

VAŠÍČEK, Z.: Angličtina a němčina u klavíru.
In: Učitelské noviny: Týdeník pro učitele a přátele školy, roč. 110, 2007, č. 1, s. 20. ISSN 0139-5718.
http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=118

VAŠÍČEK, Z.: Cizí jazyky ve výuce hudby.
In: Tišnovské noviny: Zpravodaj města Tišnova a okolí. 2016, roč. 26. Č. 11 (listopad 2016), s. 19.
http://www.tisnov.cz/sites/default/files/documents/2016/tn11_web.pdf

VAŠÍČEK, Z.: CLIL at the Methodical Centre of the Janacek Academy of Music and Performing Arts in Brno 2004-2007.
In: Newsletter: Zpravodaj MSSUA (= Moravskoslezského sdružení učitelů angličtiny), spring/jaro 2008, pp. 31-34. ISSN 1213-4376.

VAŠÍČEK, Z.: CLIL na ZUŠ Tišnov evaluačně.
In: Učitelské noviny: Týdeník pro učitele a přátele školy, roč. 109, 2006, č. 45, s. 17-18. ISSN 0139-5718.
http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=72

VAŠÍČEK, Z.: Das Klavierspiel als CLIL auf der Grundschule für Kunst in Tischnowitz 2000-2008.
In: Begegnungen: Zeitschrift des Slowakischen Deutschlehrer- und Germanistenverbandes. 17. Jahrgang, 2008, Nr. 2, S. 19.

VAŠÍČEK, Z.: Evropa, CLIL a ZUŠ Tišnov.
In: Vox: Noviny regionu Tišnovsko. 2010, roč. 18, č. 9 (29. 04. - 12. 5. 2010), s. 3.
http://www.vox-cz.cz/wpimages/other/doc3/1009.pdf

VAŠÍČEK, Z.: Evropský rok jazyků na ZUŠ Tišnov: První fáze experimentálního vyučování a pedagogického výzkumu ukončena.
In: Tišnovské noviny: Městský zpravodaj, roč. 11, 2001, č. 16, s. 7-9.

VAŠÍČEK, Z.: Na ZUŠ Tišnov hodnotíme nově.
In: Tišnovské noviny: Městský zpravodaj, roč. 16, 2006, č. 20, s. 14-15.

VAŠÍČEK, Z.: Na ZUŠ Tišnov poprvé s šesti cizími jazyky.
In: Tišnovské noviny: Zpravodaj města Tišnova a okolí. 2013, roč. 23. Č. 3 (březen 2013), s. 9.
http://www.tisnov-mesto.cz/sites/default/files/documents/2015/03_2013.pdf

VAŠÍČEK, Z.: Nové výhledy na ZUŠ. In: Vox: Noviny regionu Tišnovsko, roč. 14, 2006, č. 22 (16.11. - 29.11.2006), s. 3

VAŠÍČEK, Z.: Pražská konference k uměleckému vzdělávání přinesla nové výzvy pro základní umělecké školy.
In: Tišnovské noviny: Zpravodaj města Tišnova a okolí. 2016, roč. 26. Č. 12 (prosinec 2016), s. 14.
http://www.tisnov.cz/sites/default/files/documents/2016/tn12.pdf

VAŠÍČEK, Z.: Zajímavá konference v Brně.
In: Tišnovské noviny: Zpravodaj města Tišnova a okolí. 2012, roč. 22. Č. 17 (říjen 2012), s. 19.
http://www.tisnov-mesto.cz/sites/default/files/documents/2015/17_2012.pdf

VAŠÍČEK, Z.: Zkušenosti ze ZUŠ Tišnov již na vysokých školách v Brně.
In: Tišnovské noviny: Městský zpravodaj, roč. 15, 2005, č. 5, s. 13-14.

SLAVTE S NÁMI


NAJDETE NÁSE-ŠKOLA


PODPORUJÍ NÁS


FINANCUJÍ NÁS