Škola     Hudební obor     Taneční obor     Dramatický obor     Výtvarný obor     Soubory     Projekty  
KONCERTNÍ RECITÁL
O projektu
Program
Výstupy (do 2010)
Výstupy (do 2015)
Výstupy (od 2016)
Reference
Články
Konference
Prezentace
INTEGROVANÝ RECITÁL
O projektu
Program
KLAVÍRNÍ SOUBOR
O projektu
Program
Výstupy
Reference
KLAVÍR VARHANNĚ
O projektu
Program
CLIL
O projektu
Program
Výstupy
Reference
Aktivity CLIL
Publikované práce
Nepublikované práce
Populární práce
Konference
Prezentace
Videa
Citace
O autorovi
Ocenění
CHRÁMOVÉ DÍLO
O projektu
Program
Výstupy
Videa
Reference
Články
AKČNÍ VÝZKUM
O projektu
PRAŽSKÝ HRAD
O projektu
Program

Přihlášení
Uživatelské jméno
Heslo

Celkový přehled aktivit Zdeňka Vašíčka v CLIL
(1993-2019)

Jiné prezentace (nikoli v podobě příspěvku - článku)

2005
Přednáška a seminář CLIL pro doktorandy studia pedagogiky "Evaluace pokusného vyučování hry na klavír s komunikací v cizím jazyce (anglicky, německy)". Pořadatel: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (08. 12. 2005). Uveřejněno v přehledu "Cyklu přednášek a seminářů pro doktorandy (podzimní semestr 2005)". In: Maňák, J. a Janík, T. (Eds): Zpráva o činnosti CPV za rok 2005/2006. S. 23.
http://www.ped.muni.cz/weduresearch/texty/VyrocniZpravaCPV2005a6.pdf

2008
An international questionnaire survey "CREAM - multilingualism and creativity". Via internet. (For 10 schools in the Czech Republic.)

2008
Powerpointová prezentace "Hra na klavír jako CLIL: Retrospektiva a perspektiva na ZUŠ Tišnov". In: "Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy " - 16. konference ČAPV v Hradci Králové. Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta.
PREZENTACE

2010
Posterová prezentace "English and Bloom's Taxonomy in CLIL-Concept: A Possible Theoretical Approach". In: "Educational change in the global context" - International conference. Charles University in Prague/Prague, Faculty of Education.
(Poster je dnes pravděpodobně ztracený).

2010
Powerpointová prezentace "Hudební předměty jako CLIL: Podněty teorie i praxe". In: "Kreativně k jazykové výuce" - 6. ročník konference Domu zahraničních služeb - Národní agentury pro evropské vzdělávací programy. Hotel Angelo Prague. Dosažitelné z: Hudební předměty jako CLIL: Podněty teorie i praxe (zadej tento titul a po jeho objevení se klikni na "CS-NAEP").
Delší verze:
http://www.zustisnov.cz/_files/doc/Hudebni-predmety-jako-CLIL_Podnety-teorie-i-praxe.pdf

2013
Posterová prezentace "Klavierspielen und Sprachenlernen: Projekt eines Mehr-sprachigkeitscurriculums". In: 15. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer IDT-2013 in Bozen/Bolzano (Italy) "Deutsch von innen - Deutsch von außen" 29.07.-03.08.2013 (prezentace 30. 07. 2013).
http://www.zustisnov.cz/_files/doc/PosterBolzano_2013.pdf

2013
Powerpointová prezentace "Klavierspielen und Sprachenlernen: Projekt eines Mehr-sprachigkeitscurriculums". In: II. mezinárodní konference "Podpora vícejazyčnosti ve školách" dne 23. září 2013 na MŠMT, Karmelitská 7.
http://www.zustisnov.cz/_files/doc/Klavierspielen-und-Sprachenlernen .pdf

2013
Powerpointová prezentace "Hra na klavír jako CLIL: Pokračující vícejazyčná implementace na ZUŠ".
In: "Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti" - 21. celostátní konference České asociace pedagogického výzkumu. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně.
http://www.zustisnov.cz/_files/doc/Hra_na_klavir_jako_CLIL-Pokracujici_vicejazycna_implementace.pdf

2015
Powerpointová prezentace "CLIL v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: Sonda na dvou českých základních uměleckých školách".
In: "Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu" - 23. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Plzeň: Západočeská univerzita, Pedagogická fakulta.
http://www.zustisnov.cz/_files/doc/CLIL-V-DALSIM-VZDELAVANI-PEDAGOGICKYCH-PRACOVNIKU.pdf

2016
Powerpointová prezentace "Pokračující zavádění CLIL na základní umělecké škole".
In: "Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu" - 24. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta.
http://www.zustisnov.cz/_files/doc/Prezentace-Pokracujici_zavadeni_CLIL.pdf

2016
Powerpointová prezentace "Metoda CLIL".
In: 2. konference k uměleckému vzdělávání v České republice. Praha: Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy.
http://eurohudebka.cz/data/prezentace_vasicek.pdf

2016
PowerPoint Presentation "CLIL at a Czech primary arts school".
In: "New Perspectives on CLIL, Bilingualism and Plurilingualism" - International Conference. Bratislava: University of Economy.
http://www.zustisnov.cz/proj/clil/CLIL_at_a_Czech_primary_arts_school2016.pdf

SLAVTE S NÁMI


NAJDETE NÁSE-ŠKOLA


PODPORUJÍ NÁS


FINANCUJÍ NÁS