Škola     Hudební obor     Taneční obor     Dramatický obor     Výtvarný obor     Soubory     Projekty  
KONCERTNÍ RECITÁL
O projektu
Program
Výstupy (do 2010)
Výstupy (do 2015)
Výstupy (od 2016)
Reference
Články
Konference
Prezentace
INTEGROVANÝ RECITÁL
O projektu
Program
KLAVÍRNÍ SOUBOR
O projektu
Program
Výstupy
Reference
KLAVÍR VARHANNĚ
O projektu
Program
CLIL
O projektu
Program
Výstupy
Reference
Aktivity CLIL
Publikované práce
Nepublikované práce
Populární práce
Konference
Prezentace
Videa
Citace
O autorovi
Ocenění
CHRÁMOVÉ DÍLO
O projektu
Program
Výstupy
Videa
Reference
Články
AKČNÍ VÝZKUM
O projektu
PRAŽSKÝ HRAD
O projektu
Program

Přihlášení
Uživatelské jméno
Heslo
Reference projektu Hra na nástroj jako CLIL


MARTIN BAUER

"Na ZUŠ Tišnov jsem studoval hru na klavír, z toho v podobě CLIL skoro deset let. S cizím jazykem - v mém případě s angličtinou - se mi uvedený předmět jevil jako mnohem zajímavější než jen s češtinou. I když mi to někdy dávalo >zabrat<, vypustit angličtinu bych považoval za chybu."

Martin Bauer, absolvent I. a II. stupně - hra na klavír (2003, 2008)


KLÁRA TICHÁ

"Líbí se mi hra na klavír i mluvení anglicky."

Klára Tichá, žákyně 1. ročníku I. stupně (2010)

"Byl jsem velmi potěšena, že naše dcera Klára je schopna označit jména hudebních symbolů v anglickém a českém jazyce, stejně jako použít i další slovní zásobu, která je u hry na klavír velmi svébytná. Klářina výuka anglických výrazů vztahujících se ke hře na klavír, stejně jako jejich českých protějšků, je pro ni velmi přínosná. Zejména když je Klára bilingvální a existuje pravděpodobnost, že bude v budoucnosti pokračovat v klavírní hře v nějaké anglicky mluvící zemi. Tento způsob výuky hry na klavír učiní takový přechod mnohem jednodušším."

Mary Tichá, matka Kláry Tiché, English native speaker, učitelka angličtiny (2010). (Překlad)


VERONIKA NEČASOVÁ

"Němčinu jsem se na své střední škole nenaučila tak, jak bych si přála. Nejvíc mi zde chyběla přirozená cizojazyčná komunikace. Ta naopak nechyběla v CLIL na ZUŠ Tišnov. Proto dnes cítím určitou lítost, že jsem cizojazyčné komunikační možnosti na této škole nabídnuté více nevyužila."

Veronika Nečasová, absolventka II. stupně ZUŠ Tišnov - hra na klavír (2007)


MICHAELA JURČÁKOVÁ

"Na ZUŠ Tišnov jsem ve třídě učitele Zdeňka Vašíčka studovala postupně hru na klavír a na varhany, v letech 2000-2009 vždy ve spojení s němčinou čili v podobě CLIL. Byla to pro mě příležitost rozšířit si slovní zásobu a komunikovat na dané téma. Hned od počátku jsem ji využila. Oba dva předměty zcela jednoznačně přispěly k mé lepší znalosti němčiny jako cizího jazyka."

Michaela Jurčáková, absolventka I. stupně - hra na klavír (2005) a II. stupně - hra na varhany (2009)


SLAVTE S NÁMI


NAJDETE NÁSE-ŠKOLA


PODPORUJÍ NÁS


FINANCUJÍ NÁS