Škola     Hudební obor     Taneční obor     Dramatický obor     Výtvarný obor     Soubory     Projekty  
KONCERTNÍ RECITÁL
O projektu
Program
Výstupy (do 2010)
Výstupy (do 2015)
Výstupy (od 2016)
Reference
Články
Konference
Prezentace
INTEGROVANÝ RECITÁL
O projektu
Program
KLAVÍRNÍ SOUBOR
O projektu
Program
Výstupy
Reference
KLAVÍR VARHANNĚ
O projektu
Program
CLIL
O projektu
Program
Výstupy
Reference
Aktivity CLIL
Publikované práce
Nepublikované práce
Populární práce
Konference
Prezentace
Videa
Citace
O autorovi
Ocenění
CHRÁMOVÉ DÍLO
O projektu
Program
Výstupy
Videa
Reference
Články
AKČNÍ VÝZKUM
O projektu
PRAŽSKÝ HRAD
O projektu
Program

Přihlášení
Uživatelské jméno
Heslo
Výstupy - Evaluace projektu hra na nástroj jako CLIL


Interní evaluce vedením školy v průběhu května až června 2003. Učitel + osm žáků. Evaluaci provedli ředitel školy Mgr. Jaromír Škára a zástupce ředitele Mgr. Jan Beránek

První externí evaluace (16. 01. 2004). Učitel + jeden žák. Evaluaci provedla čtyřčlenná skupina TiFoLa, kterou vedl pan Doc. PhDr. Tomáš Janík, M. Ed. et Ph. D. (PF MU v Brně). Viz:
DVOŘÁKOVÁ, M., JANÍK, T., MUCHOVÁ, H. et al.: Playing the Piano with Communication in Foreign Language. In: Janík, T (ed.): Intensive Programme TiFoLa: Teaching in Foreign Languages. Brno: Paido, 2005, pp. 102-106. ISBN 80-7315-109-X. http://www.wsz.edu.pl/iro/tifola/materialy/pdf/IP_TiFoLa_kap_5_CLILlessonsPlans.pdf

Výjezd se žáky na mezinárodní akci (12. 01. 2005) - Setkání pedagogů a studentů CLIL z evropských vysokých škol v rámci programu SOKRATES. Setkání pořádala Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Učitel + šest žáků

Druhá externí evaluace (26. 05. 2006). Učitel + dva žáci. Evaluaci provedli: pan Doc. PhDr. Tomáš Janík, M. Ed. et Ph. D. (PF MU v Brně), paní PhDr. Debora Zemenová, M. A. (FF MU v Brně) a paní Mgr. Lucie Procházková (VÚP Praha)

Třetí externí evaluace (27. 05. 2010). Učitel + tři žáci. Evaluaci provedli: pan Mgr. Jan Trnka (NAEP v Praze) a paní Mgr. Miroslava Drahotová (MŠMT ČR v Praze). Evaluace proběhla za účasti ředitele ZUŠ Tišnov pana Mgr. Tomáše Zouhara

Průkopnický ráz výuky CLIL na škole konstatovala řada odborníků, mezi nimi Dr. Claudine Brohy (Švýcarsko), Keith Kelly (Spojené království) a Prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc. (Česká republika).

SLAVTE S NÁMI


NAJDETE NÁSE-ŠKOLA


PODPORUJÍ NÁS


FINANCUJÍ NÁS