Škola     Hudební obor     Taneční obor     Dramatický obor     Výtvarný obor     Soubory     Projekty  
KONCERTNÍ RECITÁL
O projektu
Program
Výstupy (do 2010)
Výstupy (do 2015)
Výstupy (od 2016)
Reference
Články
Konference
Prezentace
INTEGROVANÝ RECITÁL
O projektu
Program
KLAVÍRNÍ SOUBOR
O projektu
Program
Výstupy
Reference
KLAVÍR VARHANNĚ
O projektu
Program
CLIL
O projektu
Program
Výstupy
Reference
Aktivity CLIL
Publikované práce
Nepublikované práce
Populární práce
Konference
Prezentace
Videa
Citace
O autorovi
Ocenění
CHRÁMOVÉ DÍLO
O projektu
Program
Výstupy
Videa
Reference
Články
AKČNÍ VÝZKUM
O projektu
PRAŽSKÝ HRAD
O projektu
Program

Přihlášení
Uživatelské jméno
Heslo

Klavír varhanně
Alternativní třídní vzdělávací program

Úvod
Tento program byl ve třídě na ZUŠ Tišnov navržen po zkušenostech z předmětů hra na klavír a hra na varhany z let 1999-2009.

1. Úloha
Program "Klavír varhanně" je určen pro zvídavé žáky, kteří si při řádném studiu hry na klavír chtějí buď nezávazně vyzkoušet hru na varhany, nebo chtějí hrou na varhany vypomáhat při bohoslužbě, přičemž z různých důvodů neuvažují o dalším studiu předmětu hra na varhany. Hra na varhany doplňuje předmět hra na klavír v souladu se zájmem žáka. Na rozdíl od přípravné varhanní výchovy a standardního předmětu hra na varhany na II. stupni (viz ŠVP ZUŠ Tišnov) tento program může trvat jen jeden školní rok nebo jen jedno pololetí. Žák prožívá a poznává hudební krásno, při práci s hudbou upevňuje kladné volní vlastnosti.

2. Pojetí
Ono "varhanně" zastupují vybrané vánoční písně pro varhany, vše ostatní odpadá. Z hlediska standardního předmětu hra na varhany by šlo o nepřípustnou redukci, z hlediska žáka klavíristy naopak o způsob hry na varhany, který sám může považovat za přiměřený. Hlavní viditelnou změnou oproti hře na klavír je při hře na varhany hra varhanního pedálu nohama. Program záměrně procvičuje jen základy: hru špičkou a patou a v pomalých tempech, tedy nevirtuózně.

3. Motivace
Učitel žákovi zahraje na varhany různé písně využívající hru s pedálem a k žákovým preferencím přihlíží.

4. Výuka
Vždy asi jedna pětina každé vyučovací hodiny je věnována hře na varhany. Předmět hra na klavír, v jehož rámci hra na varhany probíhá, se vlivem toho mění ze standardního předmětu na předmět alternativní. Do požadovaného počtu přednesových skladeb nastudovaných ve hře na klavír za školní rok lze započítat dvě písně nastudované ve hře na varhany (s pedálem). Pro hru z listu v rámci předmětu hra na klavír lze využít i nově zadávané skladby ve hře na varhany (s pedálem).

5. Evaluace
Písně nastudované ve hře na varhany s pedálem mohou být součástí závěrečné zkoušky konané v předmětu hra na klavír nebo součástí veřejného vystoupení. Vždy však jako pouhý doplněk vzhledem k předmětu hra na klavír.

Závěr.
Učitel průběžně zjišťuje motivaci žáků zařazených do programu.

Hlavní prameny:
RVP pro umělecké obory ZUV: Pilotní verze. VÚP Praha, 2007.
ŠVP ZUŠ Tišnov
Úpravy vánočních písní pro varhany provedené a metodicky progresívně seřazené učitelem.

SLAVTE S NÁMI


NAJDETE NÁSE-ŠKOLA


PODPORUJÍ NÁS


FINANCUJÍ NÁS