Škola     Hudební obor     Taneční obor     Dramatický obor     Výtvarný obor     Soubory     Projekty  
KONCERTNÍ RECITÁL
O projektu
Program
Výstupy (do 2010)
Výstupy (do 2015)
Výstupy (od 2016)
Reference
Články
Konference
Prezentace
INTEGROVANÝ RECITÁL
O projektu
Program
KLAVÍRNÍ SOUBOR
O projektu
Program
Výstupy
Reference
KLAVÍR VARHANNĚ
O projektu
Program
CLIL
O projektu
Program
Výstupy
Reference
Aktivity CLIL
Publikované práce
Nepublikované práce
Populární práce
Konference
Prezentace
Videa
Citace
O autorovi
Ocenění
CHRÁMOVÉ DÍLO
O projektu
Program
Výstupy
Videa
Reference
Články
AKČNÍ VÝZKUM
O projektu
PRAŽSKÝ HRAD
O projektu
Program

Přihlášení
Uživatelské jméno
Heslo
O projektu

K rozvinutí dosavadního poznání v pedagogice mají přispět mimo jiné i empirická data z reálné výuky.

Mezi světové trendy pedagogiky jako vědy patří rozumově, citově i činně náročná výuka spolu s výzkumem této výuky vedeným učitelem. Výzkumnými technikami mohou být například zúčastněné pozorování či dotazování.

Dosavadní výzkum na ZUŠ Tišnov prováděl učitel Zdeněk Vašíček, Ph. D. Výzkum se týkal vybraných inovací: výuky hry na klavír a varhany jako CLIL (od 2000, viz projekt CLIL) a motivace žáků pro klavírní či varhanní recitál (od 2006, viz projekt Koncertní recitál).

Nově je uvedeným učitelem připravován výzkum myšlenkových pochodů učitele a žáka (s oporou v takzvané Bloomově taxonomii)..

SLAVTE S NÁMI


NAJDETE NÁSE-ŠKOLA


PODPORUJÍ NÁS


FINANCUJÍ NÁS