Škola     Hudební obor     Taneční obor     Dramatický obor     Výtvarný obor     Soubory     Projekty  
Taneční obor
Aktuálně
ARCHIV
ŠVP, E-PŘIHLÁŠKA
Jak se příhlásit...
Soutěže
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014

Přihlášení
Uživatelské jméno
Heslo
Pochvala tanečnímu oboru

Vážený pane řediteli,
dovolte, abychom vyslovili velké poděkování paní učitelce Markétě Chlubné a žákům 7. ročníku tanečního oboru za zapojení se do programu při předávání ocenění "Sportovec města za rok 2017". Děkujeme za ochotu a vstřícnost, za obětovaný čas a trpělivost se stísněnými podmínkami.

Oficiální zpráva

Ing. Daria Švecovár,    
(Referent odboru kanceláře starosty a vnějších vztahů)    

SLAVTE S NÁMI


NAJDETE NÁSE-ŠKOLA


PODPORUJÍ NÁS


FINANCUJÍ NÁS