Škola     Hudební obor     Taneční obor     Dramatický obor     Výtvarný obor     Soubory     Projekty  
Taneční obor
Aktuálně
ARCHIV
ŠVP, E-PŘIHLÁŠKA
Jak se příhlásit...
Soutěže
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014

Přihlášení
Uživatelské jméno
Heslo
Den seniorů

Den seniorů (5.10.2017)I v tomto školním roce byli žáci ZUŠ Tišnov přizváni k oslavě Dne seniorů, který se konal v Domově s pečovatelskou službou ve čtvrtek 5. 10. 2017. Žáci hudebního a tanečního oboru přispěli svým vystoupením k pohodové atmosféře, která celé odpoledne provázela.

V úvodu našeho bloku zatančily naše baletky ze třídy paní učitelky Chlubné. Anna Vacková zatančila variaci "Sudička" z baletu Spící krasavice, a Kristýna Blažková seniorům zatančila variaci "Beruška", se kterou se v mezinárodní baletní soutěži Plzeňský střevíček umístila na třetím místě.

Další část programu patřila žákům a učitelům hudebního oboru. Z pěveckého oddělení zazpívali Viktor Chocholatý a Agáta Zavřelová za doprovodu jejich paní učitelky Dagmar Fišerové. Akordeonovou třídu paní Dany Morysové představili Vítězslav Čejka a Karel Friedl, který již třetím rokem reprezentuje naši školu na mezinárodních akordeonových soutěžích. Závěr našeho vystoupení patřil hobojovému duu učitele Libora Bartoníka a jeho žáka Jana Malásky, kteří zahráli 4 anonymní barokní dueta.

Náš program byl seniory odměněn velkým potleskem. Těšíme se, co pro naše seniory připravíme příští rok.

Mgr. Tomáš Zouhar,    
(ředitel ZUŠ Tišnov)    

SLAVTE S NÁMI


NAJDETE NÁSE-ŠKOLA


PODPORUJÍ NÁS


FINANCUJÍ NÁS