talentová zkouška

Talentové zkoušky ZUŠ Tišnov

Vzhledem k situaci, která nastala s pandemií Covid-19 a následném uvolnění provozu školy v omezeném režimu, vám předkládáme informace o průběhu talentových zkoušek v jednotlivých uměleckých oborech vzdělávání.

Věnujte prosím pozornost všem informacím!

V týdnu od 25. května 2020 budou zájemcům a jejich zákonným zástupcům rozeslány elektronické pozvánky na talentovou zkoušku. Informace o průběhu talentových zkoušek zašleme na elektronickou adresu uvedenou v přihlášce.

Hudební obor

Termín talentové zkoušky stanoven na týden od 8. - 12. června 2020 v čase od 12:30 - 16:30 hodin.

Abychom zabránili shlukování většího počtu uchazečů a jejich doprovodu v prostorách školy, budou talentové zkoušky v hudebním oboru probíhat formou rezervace termínu u zkoušejícího učitele.

Informační email bude obsahovat kontakty na zkoušející učitele, se kterým si naplánujete termín vykonání talentové zkoušky!

 

Literárně-dramatický obor

Termín talentové zkoušky stanoven na týden od 8. - 11. června 2020 v čase od 13:00-16:00 hodin.
Místo konání talentové zkoušky: Sál literárně-dramatického oboru, Tišnov, ulice Riegrova 312, 1. patro vlevo.

Abychom zabránili shlukování většího počtu uchazečů a jejich doprovodu v prostorách školy, budou talentové zkoušky v literárně-dramatickém oboru probíhat formou rezervace termínu u zkoušejícího učitele.

Informační email bude obsahovat kontakty na zkoušející učitele, se kterým si naplánujete termín vykonání talentové zkoušky!

 

Taneční obor

Termín talentové zkoušky stanoven na týden od 8. - 12. června 2020 v čase od 13:00 - 17:00 hodin.
Místo konání talentové zkoušky: Sál tanečního oboru, Tišnov, Dvořáčkova 316, přízemí vlevo.

Abychom zabránili shlukování většího počtu uchazečů a jejich doprovodu v prostorách školy, budou talentové zkoušky v tanečním oboru probíhat formou rezervace termínu u zkoušejícího učitele.

Informační email bude obsahovat kontakty na zkoušející učitele, se kterým si naplánujete termín vykonání talentové zkoušky!

 

Výtvarný obor

Kresba, malba, grafika, keramika Tišnov - vyučující Zuzana Randuchová

Termín talentových zkoušek je stanoven na 10.6. - 12.6.2020 v čase od 14:15 do 16:30 hodin.
Místo konání učebna výtvarného oboru, Tišnov, ulice Riegrova 312, 1. patro naproti schodům.

Abychom zabránili shlukování většího počtu uchazečů a jejich doprovodu v prostorách školy, budou talentové zkoušky ve výtvarném oboru v Tišnově probíhat formou rezervace termínu u zkoušejícího učitele.

Informační email bude obsahovat kontakty na zkoušející učitele, se kterým si naplánujete termín vykonání talentové zkoušky!

 

Multimediální tvorba

Abychom zabránili shlukování většího počtu uchazečů a jejich doprovodu v prostorách školy, budou talentové zkoušky Multimediální tvorby probíhat elektronickou formou.  Do 10.6.2020 zasílejte ukázky svých prací elektronicky na adresu multimedia@zustisnov.cz.
Vyučující bude všechny uchazeče kontaktovat.

 

Výtvarný obor Deblín

Abychom zabránili shlukování většího počtu uchazečů a jejich doprovodu v prostorách školy, budou talentové zkoušky výtvarného oboru v Deblíně probíhat elektronickou formou.  Do 10.6.2020 zasílejte ukázky svých prací elektronicky na adresu hortova.zsdeblin@gmail.com.
Vyučující bude všechny uchazeče kontaktovat.

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!