plakat

Absolventské koncerty

Autor:
Mgr. Tomáš Zouhar
Začátek:
Konec:
Sál ZUŠ a MěKS Tišnov

Konec školního roku je ve znamení absolventských koncertů. V letošním roce jsme pro širovkou veřejnost připravili hned čtyři akce, na kterých absolventi hudebního oboru završí své studium na naší škole.  Ti, kteří budou absolvovat I. stupeň uměleckého vzdělávání mohou pokračovat ještě další 4 roky v stupni II., druhostupňoví své studium v tomto roce ukončí.

14. května, 18:00 sál ZUŠ Tišnov

Samostatný absolventský koncert žáků Anny Mikolajkové a Ivany Pavlů. Ze třídy Anny Mikolajkové na koncertě vystoupí její dvě absolventky Alžběta Doubravová a Zdeňka Odehnalová.  Obě dvě absolventky se na podiu objeví několikrát, a to jak v číslech sólových, tak v souhře se svými spolužáky nebo s paní učitelkou.

Paní učitelka Ivana Pavlů připravila k absolutoriu pět svých žáků. Dva z nich (Viktor Chocholatý a David Kellner) se budou muset s naší školou rozloučit, protože absolvují II. stupeň vzdělávání. Ostatní tři (Anna Křečková, Mariana Křížová a Eliška Vitulová) zakončují I stupeň vzdělávání a mohou tak ve svém studiu pokračovat. 

15. května, 18:30 sál MěKS

Na 1. absolventském koncertě v prostorách MěKS Tišnov předvede svá závěrečné vystoupení 15 žáků hudebního oboru.  A kteří muzikanti završí své studium absolventským výkonem?  Hrou na klavír završí své studium Sofie Odehnalová (ze třídy Ladislava Havlíka), Vendula Vacková, Hana Cíchová, Tereza Příhodová a Ondřej Bartoník (ze třídy Silvie Jebáčkové), které svou hrou na elektronické klávesové nástroje doplní Natále Štarhová ze třídy Bohuslavy Nedomové. Za kytarové oddělení absolvují Kristýna Urbánková (ze třídy Kateřiny Kessnerové) a dále Alena Malášková a Jakub Čada (ze třídy Marka Kubáta). I dechové oddělení má své absolventy, konkrétně Natálii Štarhovou (příčná flétna) ze třídy Heleny Bočkové, Klára Drlíková (zobcová flétna) a Martin Bábor (saxofon) ze třídy Olgy Spilkové. Smyčcové oddělení bude svým absolventským výkonem reprezentovat Natálie Caudrová (housle) ze třídy Veroniky Slavíkové a Barbora Síbková (violoncello) ze třídy Heleny Ruszové

22. května, 18:30 sál MěKS

V pořadí druhý koncert v prostorách kulturního střediska představí další várku absolventů. Hrou na akordeon (ze třídy Dany Morysové) absolvují Radka Mašková a Jiří Urbánek. Na elektronické klávesové nástroje zahrají Veronika Hajdová, Kateřina Rodová a Alžběta Hanzalová (ze třídy Bohuslavy Nedomové). A posledním reprezentantem klávesových nástrojů klavír předvedou Magdaléna Rezková, Karolína Karasová, Nikola Laušmanová a Karolína Janáčková (ze třídy Jitky Zavřelové).  Na koncertě zahrají absolventi dechového oddělení Karel Šatra (trubka) ze třídy Aleše Cecavy a Jakub Maláska (tuba) ze třídy Miroslava Falty.

24. května, 18:00 sál ZUŠ Tišnov

Na samostatném koncertě žáků z Debína své studium zakončí žáci klavírní třídy Silvie Jebáčkové (Linda Navrátilová, Ondřej Bartoník, Tereza Příhodová, Vendula Vacková, Hana Cíchová), a ze třídy dřevěných nástrojů Jany Havelkové Nela Kulíšková (zobcová flétna)

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!