květen

Květen v ZUŠ

Autor:
Mgr. Tomáš Zouhar
Začátek:

Květnové akce ZUŠ Tišnov nabírají na četnosti. Inu s blížícím se koncem školního roku musíme ukázat vše, co jsme za školní rok s žáky připravili. 

 

2. května, 17:00 Žákovská besídka (sál ZUŠ)

První májová besídka nabídne posluchačům vystoupení žáků hudebního oboru. Na akordeon zahrají žáci Karel Friedl a Jiří Urbánek ze třídy paní učitelky Dany Morysové. Na nejrozšířenšjí klávesový nástroj klavír zahrají žáci Ondřej Cacek a Monika Pindryčová (oba ze třídy pana Libora Bartoníka), a Vojtěch Soudek ze třídy Zdeňka Vašíčka.

Dechové nástroje předvedou Martin Bábor (saxofon) a Klára Drlíková (zobcová flétna) ze třídy Olgy Spilkové a Lucie Cíchová (příčná flétna) ze třídy Heleny Bočkové.

Na strunné nástroje zahrají Vanda Odehnalová (kytara) ze třídy Marka Peška, Pavlína Filipová a Zuzana Kudláčková (housle) ze třídy Luboše Melničáka. Na violoncello zahraje Viktorie Cacková a Barbora Síbková obě ze třídy Heleny Ruszové.

9. května, 18:00 Swingový večer (Kino Svratka)

Na swinbgovém večeru se představí školní kapely Faltaband a Miniband, které na cestě k jejich úspěchům vede Miroslav Falta. Obě kapely předvedou svůj aktuální repertoár plný známých světových i českých melodií. Kapela Miniband v letošním roce dovezla stříbrné umístění v krajské soutěži jazzových orchestrů. A kapela Faltaband si vydobyl své místo jako doprovodná kapela tišnovkcýh prodloužených.

13. května, 17:30 Gymnázium hraje v ZUŠ (sál LDO, Riegrova)

Nadaní žáci gymnázia Tišnov přicházejí s novým představením! Toto dílo z dílny tandemu sester Kašparcových vás zavede př́ímo do nitra rozhádané rodiny. Rodina v ní̌ již dlouhou dobu nejsou dobré vztahy se sjiždí - a to není dobré. Mladá Anna se chce pochlubit rodině svým novým snoubencem (kterého nemá samozřejmě jen kvůli penězům). Nicméně rodina má zcela jiný záměr. V domácnosti totiž žije také stará prababička, která je na pokraji svých sil. Rodina si tedy domýšlí, že prababička (zvaná Prastará) jim chce odkázat své rozsáhlé a hodnotné dědictví. Jejich záměry jsou ovšem po příjezdu značně komplikovány... Divadelní hru, již si užijete hlavně díky svkělým hereckých výkonům a preciznosti scénáře pro diavdlo připravil Jonáš Hála a plakát vytvořil Daniel Kazda.

14. května, 18:00 Absolventi ze zobcové flétny a sólového zpěvu (sál ZUŠ)

Absolventi zpěvu kolegyně Ivany Pavlů a hry na zobcovou flétnu Anny Mikolajkové si připravili samostatný koncert, na kterém vystoupí ti žáci, kteří ukončují buď I. nebo II. stupeň vzdělávání v ZUŠ Tišnov.

Svým zpěvem rozezní koncertní sál Viktor Chocholatý a David Kellner (oba absolventi II. stupně vzdělávání). Tito dva zpěváci svým výkonem ukončují své vzdělávání na ZUŠ. Naopak Anna Křečková, Mariana Křížová a Eliška Vitulová ukončí na tomto koncertě své vzdělávání v I. stupni a mohou tak pokračovat ve svém vzdělávání ve stupni II.

Spolu se zpěváky vystoupí také absolventi hry na zobcovou flétnu - Alžběta Doubravová a Zdeňka Odehnalová. Obě absolventky zakončí teprve I. stupeň vzdělávání.

15. května, 18:30 1. Abosolventský koncert (sál MěKS Tišnov)

Na prvním absolventském koncertě svá absolventská vystoupení předvede 19 žáků,  Na koncert zazní nejen skladby sólové, ale také se představí několik hudebních seskupení. Na koncertním podiu se vystřídají hráči na nejrůznější hudební nástroje.

A kdo že na koncertě zahraje a završí tak jednu část své hudební cesty? Na Keyboard (EKN) zahraje Natálie Štarhové ze třídy paní Bohuslavy Nedomové.

Nejznámější klávesový nástroj klavír rozezní žáci Kristýna Andó a Vojtěch Soudek ze třídy pana Zdeňka Vašíčka, Sofie Odehnalová ze třídy Ladislava Havlíka, a Vendula Vacková, Hana Cíchová, Ondřej Bartoník a Tereza Příhodová ze třídy Silvie Jebáčkové.

Na koncertě nebudou chybět ani strunné nástroje. Na kytaru budu absolvovat Kristýna Urbánková ze třídy Kateřiny Kessnerové, a Jakub Čada a Alena Malášková ze třídy Marka Kubáta. Sestavu kytaristů doplní Natálie Caudrová z houslové třídy Veroniky Slavíkové a Barbora Síbková z violoncellové třídy Heleny Ruszové.

Absolventské vystoupení na dechové nástroje předvedou Natálie Štarhová (příčná flétna) ze třídy Heleny Bočkové, Klára Drlíková (zobcová flétna) a Martin Bábor (saxofon) ze třídy Olgy Spilkové.

16. května, 17:00 Žákovská besídka (sál ZUŠ)

Pravidelná besídka žáků hudebního oboru, na které se předsraví 18 žáků ve hře na akordeon, housle, klavír, flétnu, saxofon a violoncello.

20. května, 18:00 Hrajeme spolu (Synagoga Lomnice)

Společný koncert celých rodinných seskupení a kapel. S nápadem přišly kolegyně z deblínské pobočky. Během 2. pololetí sestavily rodinné týmy, které zahrají v krásném akustickém prostoru lomnické synagogy.

22. května, 18:30 2. Abosolventský koncert (sál MěKS Tišnov)

Na druhém absolventském koncertě se představí druhá polovina absolventů hudebního oboru. Své studium ukončí žáci hrající na akordeon, EKN (elektronické klávesové nástroje), klavír a tubu.

24. května, 18:00 3. Abosolventský koncert (sál ZUŠ)

Na speciálním absolventském koncertě završí své umělecké vzdělávání žáci ze třídy Jany Havelkové a Silvie Jebáčkové. Obě kolegyně vyučují převážně na deblínské pobočce, ovšem za místo k odabsolvování si vybraly koncertní sál ZUŠ.

27. - 29. května, 17:00 Taneční koncerty (kino Svratka)

Každoroční taneční koncerty, které tradičně připománají blížící se prázdniny, jsou po roce zase zpět. Tentokrá jsou koncerty rozšířeny o taneční pohádky, které budou tvořit část celého tanečního večera. V letošním roce jsme zpracovali téma Popelky a Sherlocka Holmese.

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!