Přihláška ke vzdělávání

Tímto formulářem se můžete přihlásit k některému z našich kurzů.

Odesláním potvrzuji, že jsem se seznámil se stanovami občanského družení Tigal včetně výše kurzovného a členského poplatku. Dále souhlasím, aby moje základní osobní údaje (jméno, příjmení, fotografie popřípadě videozáznam) byly použity pro propagační účely občanského sdružení.

Odesláním také uděluji souhlas občanskému sdružení Tigal s užíváním jakékoli mého budoucího díla literárního, uměleckého, vědeckého či duševního výtvoru (viz. §2 121/2000 Sb.), na kterém budu mít podíl jako autor či spoluautor v rámci aktivit tohoto občanského sdružení.

Studium

Uchazeč o studium

d.m.rrrr

Zakonný zástupce

(pokud je odlišné od bydliště uchazeče)

Prohlášení uchazeče (zákonného zástupce)

Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s Podmínkami přijímacího řízení, podle kterého bude tato přihláška zpracovávána. Svým podpisem dále uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených na této přihlášce, a to v souladu s Podmínkami přijímacího řízení.