Hudební kurzy

Příprava ke studiu na ZUŠ

Skupinová výuka pro děti ve věku od 5 - 7 let. Přípravný kurz nabízíme 1x týdně v délce 60 minut. Obsahem kurzů jsou hudebně-pohybové činnosti vedoucí k rozvoji hudebního nadání dětí.

Platba za pololetí, kurzovné, se v případě krátkodobé neúčasti žáka nevrací. Každá neúčast musí být řádně nahlášena zákonným zástupcem.

Ceník:

  • 1.650,- Kč / pololetí

Sborový zpěv

Skupinová výuka, určená spíše dětem a žákům základních škol. Frekvence 1x týdně v délce 60 minut.

Ceník

  • 1.650,- Kč / pololetí

Kurzy hry na hudební nástroj

Zájemci z řad dospělých a dětí se na nás mohou obrátit s poptávkou po kurzech hry na hudební nástroj.

Kurzy pořádáme v délce 30 min, nebo 45 min. Délka kurzu záleží na domluvě s lektorem. Lektor se s žákem domluví na pravidelném termínu (zpravidla 1x týdně). Žák platí pouze za navštívené lekce, ovšem jeho povinností je se v případě své nepřítomnosti dopředu omluvit (pakliže je to možné). Lektor má právo po dohodě lektorování ukončit.

Kurzovné a způsob platby
Žák si po konzultaci s lektorem zakoupí dohodnutý počet lekcí (zpravidla 10). Na registrovaný email žáka dojde výzva k platbě, kterou žák v co nejkratším čase uhradí s patřičným variabilním symbolem. 
Po registraci platby obdrží lektor docházkový list, do kterého žák svým podpisem potvrzuje svou účast na lekci. Po zaplnění podpisového archu si žák zakoupí další počet lekcí.

  • lekce 30 minut: 180,- Kč
  • lekce 45 minut: 230,- Kč