Drásovská pobočka ZUŠ Tišnov aktivně

Autor:
MgA. Zdeněk Vašíček, PhD.

Základní umělecká škola Tišnov má vedle tišnovské hlavní budovy i několik poboček. Jedna z nich je v městysi Drásov. V budově zdejší Základní školy TGM se během týdne v odpoledních hodinách vyučuje hra na hudební nástroje a hudební nauka. Tamtéž - ve svátečně vyzdobené třídě školní družiny - proběhla dne 10. 12. 2014 "Vánoční besídka" žáků drásovské pobočky ZUŠ Tišnov. Na pestrobarevném pódiovém koberci se sešli mnozí: ostřílení hudební borci i nováčci, kteří ve hře na hudební nástroj vystoupili veřejně poprvé ve svém životě.

Slyšeli jsme akordeon, flétnu sólově i v duu, flétnu s doprovodem kytary, klavír sólově i čtyřručně. Na některých z hudebních výkonů se podíleli učitelé pobočky Bc. Miroslav Falta a MgA. Libor Bartoník. Prvně jmenovaný se obětavě ujal i průvodního slova. Zněla hudba takzvaná vážná a vánoční koledy.

Příbuzní si pro své ratolesti našli volnou chvilku a přišli je podpořit v hojném počtu. V takovém prostředí je pak radost hrát! Pokud se vám povedla fotografie vašeho dítěte z besídky lépe než ta, která je toho času vystavená na webové stránce školy věnované pobočkám, neváhejte a zašlete vaši fotografii e-mailem na adresu: zus@zustisnov.cz

Za drásovskou pobočku ZUŠ Tišnov tímto děkujeme rodičům i dalším příbuzným za spolupráci a pomoc v hudebním vedení dětí. Všem přejeme hezké vánoční svátky a šťastný nový rok 2015!

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!