Výtvarný obor

Nabídka vzdělávání výtvarného oboru naší školy umožňuje uchazeči zvolit si formu výtvarného vyjádření. Jsou to:

  1. Výtvarná realizace – předmět se nazývá Výtvarná teorie a praxe  a zahrnuje kresbu, malbu, grafiku a modelování.
  2. Prostorová tvorba – předmět Keramika, je určena pro žáky, kteří se více zajímají o prostorové vyjadřování v sochařském nebo keramickém pojetí.
  3. Multimediální tvorba – zahrnuje práci s grafickými programy, vytváření animací apod.

Základy vzdělání v oblasti výtvarného umění probíhá formou skupinové výuky, v tříhodinových celcích jednou týdně a dle stanoveného rozvrhu.

Aktuálně

Sledujte, co je u nás nového

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!