Dramatický obor

Literárně-dramatický obor je disciplínou syntetizující dramatické, literární, hudební a výtvarné vzdělávání. Rozvíjí celkovou osobnost žáka pomocí tvořivých aktivit v rámci dramatických (hereckých, loutkářských a dramaturgických) a slovesných činností (tvůrčí psaní).

Rozvíjeno je také výtvarné cítění žáků skrze práci na funkční scénografii, žákova schopnost recepce a reflexe divadelního zážitku a jeho samostatný slovesný projev. Vzděláním v literárně dramatickém oboru žáci získávají prospěšné předpoklady pro úspěšné uplatnění v běžném životě a v budoucích reprezentativních profesích.
 

Akce, které pořádáme

Přijďte podpořit naše žáky osobně.

Aktuálně

Sledujte, co je u nás nového

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!