Nabídka vzdělávání dramatického oboru

Co požadujeme na talentovou zkoušku

Fyzické předpoklady:

  • mluvu bez větších řečových vad 
  • pohyb bez závažnějšího omezení
  • správnou výslovnost při čtení nebo běžné mluvě, slovní zásobu, schopnost improvizace slovní i pohybovou

Obecné předpoklady:

  • zájem o divadlo a literaturu
  • schopnost aktivně pracovat samostatně i ve skupině
  • kreativní myšlení

Elementární muzikálnost:

  • vytleskat zadaný rytmus, správně zopakovat jednoduchou melodii, aktivní znalost minimálně jedné lidové písně

Uchazeči přednesou jeden text zpaměti (dodáme 14 dnů před konáním zkoušky), na zkoušku si oblečou pohodlný oděv, který neomezuje v pohybu.

Informace o talentové zkoušce

Příjem přihlášek začíná v měsíci únoru 2024. Talentové zkoušky plánujeme v týdnu od 3.-6. června 2024.

 

Vyber si studijní zaměření

Ze zvoleného studijního zaměření pokračuj na vyplnění přihlášky.