Edvard Munch

Munch o vzniku obrazu napsal: ,,Šel jsem po vesnici se dvěma přáteli, když zapadlo slunce; najednou se obloha zčervenala jako krev. Zastavil jsem a opřel se o plot, cítil jsem se nevýslovně unavený. Na modravě červeném fjordu se táhly krvavé a červené jazyky. Moji přátelé pokračovali v chůzi, zatímco já jsem zaostával a třásl se strachem. Pak jsem zaslechl obrovský nekonečný výkřik přírody." My jsme se tímto výrokem inspirovali a vytvořili obraz inspirovaný autorem. Přemýšleli jsme o obraze jako o objektu plném emocí. Vymysleli jsme si vlastní pojetí, využili své poznatky o barvách.

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!