Hra na příčnou flétnu

Celková délka výuky 2 hodiny týdně, ve vyšších ročnících 3 hodiny týdně.

Díky dřevu, původnímu materiálu, ze kterého se příčná flétna vyráběla, ji řadíme ke skupině dřevěných dechových nástrojů. Jedná se o jeden z nejstarších hudebních nástrojů, který prošel dlouhým vývojem. Ušlechtilé kovy, ze kterých se flétna vyrábí dnes, dávají nástroji charakteristický jasný a lahodný zvuk. Tón je tvořen dechem, který hráč při výdechu svými rty nasměruje na hranu náustku. Flétna najde uplatnění nejen v sólové či komorní hře, ale i v symfonickém orchestru a souborech nejrůznějšího obsazení. Dobře vyniká v žánrech jako je jazz nebo folk. Naši žáci se prezentují na nejrůznějších akcích školy jak sólově, tak i v souborové hře. Ti nejtalentovanější pak mohou pokračovat na uměleckých školách, konzervatoři či hudebním gymnáziu.

Podmínky vzdělávání

Vlastní hudební nástroj, další vybavení

Ke studiu příčné flétny je nezbytností vlastnit hudební nástroj a vhodné je mít i stojan na noty. Škola může zapůjčit nástroj, ale pouze na dobu nezbytně nutnou. Výběr vhodného nástroje je potřeba konzultovat s vyučujícím.

Nejen fyzické předpoklady hry na flétnu

Doporučený věk pro zahájení studia je 9-10 let. Na základě věku dítěte, fyzické vyspělosti a individuálních studijních předpokladů může být zájemcům doporučeno zahájit výuku přípravným nástrojem (zobcová flétna). Tomuto doporučení předchází vždy konzultace rodičů s daným vyučujícím.

Nezbytnou výbavou flétnisty je hudební sluch. I když se během studia hudební sluch postupně zdokonaluje, jsou ke studiu příčné flétny vybíráni žáci, kteří dobrý hudební sluch prokáží při talentových zkouškách.

Požadavky na žáka a zákonné zástupce

První léta studia jsou zaměřena na dechovou techniku a tvorbu nátisku – postavení rtů, čelistí a mimických svalů. Je tedy potřeba velké trpělivosti, vytrvalosti a značného soustředění. Důležité je správné držení těla a životospráva i cvičení k udržení fyzické a psychické kondice.

K postupnému zdokonalování hry je nutná pravidelná a efektivní domácí příprava, bez ní by to nemělo smysl. Aby žák hned od počátku získal správné návyky při domácím cvičení, doporučujeme v 1. ročníku účast rodiče ve výuce, nebo konzultaci s vyučujícím po předchozí domluvě.

Celková délka studia včetně hry na přípravný nástroje je 7 let v I. stupni a 4 roky ve II.stupni. Na konci každého školního roku žák vykoná postupovou zkoušku a první stupeň studia zakončí absolventským vystoupením.

Žák přichází na hodinu v dobrém zdravotním stavu, tj. bez známky virové respirační infekce. Vzhledem k povaze výuky takový stav nejenže omezuje žáka při hře, ale rovněž ohrožuje zdraví učitele, popřípadě další žáky v hodině.

Jsme škola, ve škole se navštěvují všechny předměty

Výuka hry na hudební nástroj je složena z více předmětů, které je žák povinen navštěvovat. V prvním stupni se jedná o výuku hudební teorie (Hudební nauka), bez níž se vzdělaný hudebník neobejde. Ve vyšších ročnících je výuka hudební teorie nahrazena výukou skupinové hry a souhry s ostatními hráči.

Veřejné vystoupení žáka

Každý žák musí v průběhu studia vystoupit na veřejných koncertech a akcích pořádaných školou, a to v rámci sólové nebo komorní hry. Je nepochybně logické, že by nemělo smysl učit se hrát na hudební nástroj a nikde nevystupovat.

Žák je povinen v rámci jednoho školního roku minimálně 1x veřejně vystoupit na akcích pořádaných školou (besídky, koncerty školy, třídní besídky).

Soubory ke stažení

Helena Bočková
Helena Bočková
Hra na příčnou flétnu
Hra na zobcovou flétnu
dipl.um. Jana Havelková
Jana Havelková dipl.um.
Hra na kytaru
Hra na příčnou flétnu
Hra na zobcovou flétnu
Hedvika Jebáčková DiS.
Hra na klavír
Hra na příčnou flétnu
Hra na zobcovou flétnu