Hra na varhany

Celková délka výuky 2 hodiny týdně, ve vyšších ročnících 3 hodiny týdně.

Varhany jsou nejstarší klávesový nástroj. Je to nástroj dechového charakteru. Na jeho technickém a zvukovém vývoji se podílela staletí. Varhanní literatura sahá od pozdní gotiky po současnost. Varhany se uplatňují jako nástroj sólový i doprovodný, církevní i světský, historický i soudobý. Studijní zaměření Hra na varhany umožní žákům osvojit si základy hry na tento nástroj, postupně zvládnout jeho specifičnost, technické a zvukové možnosti. Dále se ve stručnosti seznámí s dějinami, literaturou a různými typy nástrojů. Své znalosti pak mohou žáci prakticky uplatnit při občanských i církevních příležitostech.

Podmínky vzdělávání

Pro přijetí do studia Hra na varhany je důležité, aby žák ovládal hru na klavír. Přejít ke hře na varhany je pro žáka nejlepší po absolvování I. stupně. Ve výjimečných případech může žák začít studium hry na varhany po ukončení 5. ročníku hry na klavír.

Žák musí být dostatečně vysoký (od cca160 cm), aby mohl hrát na pedálové klávesnici.

Příprava probíhá doma na klavíru, případně po domluvě na ZUŠ Tišnov (pod podmínkou volného koncertního sálu)..

 

Jsme škola, ve škole se navštěvují všechny předměty

Výuka hry na hudební nástroj je složena z více předmětů, které je žák povinen navštěvovat. V prvním stupni se jedná o výuku hudební teorie (Hudební nauka), bez níž se vzdělaný hudebník neobejde. Ve vyšších ročnících je výuka hudební teorie nahrazena výukou souborové hry a souhry s ostatními hráči.

Veřejné vystoupení žáka

Každý žák musí v průběhu studia vystoupit na veřejných koncertech a akcích pořádaných školou, a to v rámci sólové nebo komorní hry. Je nepochybně logické, že by nemělo smysl učit se hrát na hudební nástroj a nikde nevystupovat.

Ve II. pololetí povinná účast na varhanním koncertě sólově, později i ve spolupráci s jiným nástrojem, nebo zpěvem.

Soubory ke stažení

MgA. Silvie Jebáčková
Hra na klavír
Hra na varhany