Jan Telecký, dipl.um.

učitel hudebního oboru

Kontakty služební

Narodil se ve znamení  kozoroha  v rodině fotografa a pánské krejčové. Od 4 let se věnoval hře na klavír a sólovému zpěvu. Od  1.třídy si pak přibral sborový zpěv a hru na cimbál. I když vyrůstal v ne-muzikantské rodině, snažil se ve všech těchto disciplínách vyniknout: 2.místo v krajském kole soutěže ZUŠ ve hře na klavír, 1.místo v celostátním kole soutěže ZUŠ v sólovém zpěvu a  1.místo v celostátním kole soutěže ZUŠ ve hře na cimbál. O pár let později začal navštěvovat národopisný soubor Brněnský Valášek, kde získal první zkušenosti s folklórem. Po ukončení základní školy začal studovat na Konzervatoři obor hra na klavír a později  i cimbál. Pravidelně se účastnil cimbálových festivalů a kongresů u nás, na Slovensku a v Maďarsku. Působil také jako člen filharmonického sboru a měl možnost zpívat velká díla jako Mozartovo Requiem nebo Dvořákovo Stabat Mater. Jako pianista získal 2.místo v soutěži  konzervatoří a cenu za nejlepší interpretaci skladby soudobého autora. O prázdninách se účastnil akreditovaných kurzů na JAMU. V této době nalézá cestu k významnému slovenskému pedagogovi, cimbálovému virtuózovi, panu Ľudovítu Danielovi. U mistra studoval 7 let a získal u něj potřebnou technickou zdatnost. Ve stejné době začíná hrát s cimbálovou muzikou, která doprovázela zpěváka Jožku Černého. Tato cimbálová muzika ho uchvátila zejména muzikantským umem jeho kolegů a stala se jeho „hlavní“ nebo chcete-li „domácí“ muzikou. Je to cimbálová muzika Aleše Smutného, která spolupracuje se zpěvákem Karlem Hegnerem. Po ukončení studií na Konzervatoři přijal místo učitele hry na klavír a korepetitora na ZUŠ Brno-venkov, kde působil 20 let. Podílel se na natočení 10 CD zejména s BROLNem, který v roce 2006 společně s primášem Jindřichem Hovorkou a pozdějším uměleckým šéfem Františkem Černým znovu zakládal.

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!