Výchovný koncert pro žáky 1. a 2. tříd v Deblíně

Autor:
Mgr. Kateřina Klímová (učitelka ZŠ Deblín)

Ve středu 14.12.2016 se naši malí žáčci z prvních a druhých tříd zúčastnili vánočního koncertu pořádaného žáky a pedagogy ze ZUŠ Tišnov. Mohli si poslechnout známé koledy v podání malých flétnistů nebo klavíristů, seznámili se s jednotlivými hudebními nástroji a jejich využitím a se základní hudební terminologií.

Nakonec jim k jejich velké radosti zahrála větší děvčata na flétny pohádku o Červené karkulce od dvojice Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Dětem se koncert moc líbil a odcházely příjemně naladěny na nadcházející vánoční svátky.

Pro velký úspěch byl koncert následně reprízován pro MŠ z Lažánek, Maršova i Deblína a pro žáky 3. a 4. tříd.Velké díky patří malým i větším hudebníkům a v neposlední řadě i jejich paním učitelkám.

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!