filharmonie

Výukový program Filharmonie Brno

Autor:
Jana Havelková

V pátek 24.února do učebny hudební nauky v Tišnově zavítala milá návštěva z brněnské filharmonie. Paní Kristýna Drášilová je autorkou mnoha vzdělávacích programů jako jsou komorní odpoledne pro rodiče a děti, rodinná abonmá, hudební workshopy pro školy a jiné. Pro nadané děti organizuje každoročně festival Mozartovy děti.

Nyní tedy přijela k nám a připravila program pro žáky hudební nauky. Na hudební workshop do Tišnova se vydaly děti z deblínské pobočky, aby se v prostorné a krásně barevné třídě hudební nauky usadily na koberec společně s těmi tišnovskými, žáky paní uč. Ruszové. Nejprve se seznámily s tím, jak to chodí ve velkém symfonickém orchestru. Pak následovala uvítací rozverná píseň, pomocí které probudily rytmus v těle a už se mohlo začít s hlavním tématem workshopu. Tím byl „český hudební čtyřlístek“, nejslavnější čeští hudební skladatelé. 

Není pochyb o tom, že aktivní poslech je ta správná cesta, jak dětem ukázat, že tzv. vážná hudba neznamená nutně „nudná“. Že je tomu naopak se děti přesvědčily, když rozvlnily imaginární řeku Vltavu za doprovodu stejnojmenné skladby Bedřicha Smetany, hrou na melodické perkuse doprovodily Dvořákovo Largo z Novosvětské symfonie. Stejně jako dobře sehraný symfonický orchestr předvedly Janáčkovy Lašské tance podle grafické notace a nakonec se spolu se svým parťákem nechaly vést jako loutka ve skladbě „Kolombína tančí“ od Bohuslava Martinů.

Příjemné páteční odpoledne jsme zakončili s příslibem dalšího setkání. Příště bychom rádi zavítali rovnou do filharmonie a nahlédli třeba do zkušeben orchestru. Děkujeme paní Drášilové za její přínosnou práci, která děti dokáže zaujmout a pro nás pedagogy je vítanou inspirací.

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!