Hra na kytaru

Celková délka výuky 2 hodiny týdně, ve vyšších ročnících 3 hodiny týdně.

Základem studijního zaměření je vzdělávací zaměření Hra na strunné nástroje. Kytara v sobě spojuje přednosti nástroje melodického a akordického. Z hlediska historického vývoje zahrnuje všechna stylová období až po současnost (rozmanitost žánrů). Uplatňuje se v sólové i komorní hře, v orchestru a různých hudebních seskupeních.

Podmínky vzdělávání

Vlastní hudební nástroj a další vybavení

Pro výuku hry na kytaru je nutné vlastnit hudební nástroj, podnožku, židli a notový stojan. Škola může zapůjčit školní nástroj, ale jen po dobu nezbytně nutnou. Po určité době (po individuální domluvě s učitelem) musí rodiče zakoupit nástroj vlastní.

Nejen fyzické předpoklady hry na kytaru

Žák musí být dostatečně fyzicky vyspělý, s nástrojem není dobré bojovat, ale soustředit se na to, jak zvládnout hru melodie, kombinace melodie s basem, akordů, kvalitního doprovodu.

Nezbytnou výbavou pro tvorbu tónu je hudební sluch. I když se během výuky hudební sluch postupně zdokonaluje, jsou ke hře na kytaru vybíráni žáci, kteří dobrý hudební sluch prokáží při talentových zkouškách.

Požadavky na žáka a zákonné zástupce

Nepostradatelná je domácí příprava žáka, která je nezbytná pro rozvoj prstové techniky obou rukou. V 1. ročníku je vhodná účast rodičů na vybraných hodinách (po konzultaci s vyučujícím). 

Jsme škola, ve škole se navštěvují všechny předměty

Výuka hry na hudební nástroj je složena z více předmětů, které je žák povinen navštěvovat. V prvním stupni se jedná o výuku hudební teorie (Hudební nauka), bez níž se vzdělaný hudebník neobejde a později předmět Tvorba doprovodů. Ve vyšších ročnících je výuka hudební teorie nahrazena výukou skupinové hry a souhry s ostatními hráči.

Poznámky k hodnocení žáka

Na konci každého ročníku vykonává žák postupovou zkoušku. Na konci 5. ročníku žák prokáže spolu s postupovou zkouškou znalost not a akordů na náhodně vybraných písních. Zaprvé hrou jednohlasé melodie z lisu, zadruhé hrou akordického doprovodu z listu. V případě neprokázání znalostí not a akordů žák nepostupuje do šestého ročníku a ve studiu končí.

Na konci 7. ročníku žák buď vykoná veřejné absolventské vystoupení, nebo složí závěrečnou zkoušku před komisí, kde předvede svůj absolventský repertoár a prokáže znalost not a akordů na náhodně vybraných písních. Zaprvé hrou jednohlasé melodie z lisu, zadruhé hrou akordického doprovodu z listu. V případě neprokázání znalostí not a akordů žák ve studiu končí.

Veřejné vystoupení žáka

Každý žák musí v průběhu studia vystoupit na veřejných koncertech a akcích pořádaných školou, a to v rámci sólové nebo komorní hry. Je nepochybně logické, že by nemělo smysl učit se hrát na hudební nástroj a nikde nevystupovat.

Žák je povinen v rámci jednoho školního roku minimálně 1x veřejně vystoupit na akcích pořádaných školou (besídky, koncerty školy, třídní besídky).

Soubory ke stažení

dipl.um. Jana Havelková
Jana Havelková dipl.um.
Hra na kytaru
Hra na příčnou flétnu
Hra na zobcovou flétnu
Bc. Kateřina Kessnerová
Bc. Kateřina Kessnerová
Hra na kytaru
Mgr. Marek Kubát
Hra na kytaru
Ing. Marko Pešek DiS.
Hra na basovou kytaru
Hra na kytaru
Miroslav Ševčík
Hra na kytaru