Nabídka vzdělávání dramatického oboru

Co požadujeme na talentovou zkoušku

  • komunikace s partnerem a ve skupině
  • fantazie, představivost
  • hledání kreativního řešení v rámci zadání
  • přednes, artikulace
  • porozumění a interpretace textu/příběhu

Termíny talentové zkoušky

Termín konání: v týdnu od 24. května do 28. května.
Organizace zkoušek: Rezervace termínu. Zájemci budou kontaktovat zkoušejícího učitele a domluví si s ním termín vykonání talentové zkoušky. Kontakt na zkoušejícího učitele budou zájemcům zaslány emailem na základě jejich vyplněné přihlášky.

 

Vyber si studijní zaměření

Ze zvoleného studijního zaměření pokračuj na vyplnění přihlášky.