Nabídka vzdělávání dramatického oboru

Co požadujeme na talentovou zkoušku

Základní předpoklady:

  • motivace pro studium zvoleného oboru
  • schopnost spolupráce 
  • slovní zásoba
  • dobrá výslovnost
  • tvořivost
  • pohotovost
  • improvizace
  • schopnost využití fantazie v prostoru při drobných hereckých etudách zadaných pedagogem

Fyzické předpoklady:

  • přirozené pohybové dovednosti žáka – obratnost, držení těla, správná koordinace těla při chůzi a běhu, schopnost orientace v prostoru, schopnost pohybového projevu na zadané téma

Elementární muzikálnost:

  • vytleskat zadaný rytmus, správně zopakovat jednoduchou melodii, aktivní znalost minimálně jedné lidové písně

Informace o talentové zkoušce

Příjem přihlášek začíná v měsíci únoru 2024. Talentové zkoušky plánujeme v týdnu od 3.-6. června 2024.

 

Vyber si studijní zaměření

Ze zvoleného studijního zaměření pokračuj na vyplnění přihlášky.