Hudební obor

V hudebním oboru vyučujeme hru na nejrůznější hudební nástroje.

Výuka probíhá individuální formou (hra na hudební nástroj) a kolektivní formou (vedlejší předměty například hudební nauka, souborová hra a další). Přehled povinných předmětů pro výuku každého hudebního nástroje obsahuje Školní vzdělávací program, se kterým je povinen se uchazeč, či jeho zákonný zástupce seznámit před podáním přihlášky ke studiu.

Akce, které pořádáme

Přijďte podpořit naše žáky osobně.

Aktuálně

Sledujte, co je u nás nového

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!