Povinné informace

Povinné informace dle zákona č. 196/1999 Sb.

Název subjektu: Základní umělecká škola Tišnov, příspěvková organizace
Orgány organizace:

Ředitel školy
Mgr. Tomáš Zouhar

 

Umělecká rada školy:
MgA. Zdeněk Vašíček, Jitka Zavřelová, Jaroslav Halouzka, Ladislav Havlík, Markéta Chlubná, Mgr. Marek Kubát, BcA. Klára Jírovská, Zuzana Randuchová, Mgr. Tomáš Zouhar, MgA. Kamila Kubátová

 

Pedagogická rada školy:
všichni pedagogičtí pracovníci

Úplný název subjektu:

Základní umělecká škola Tišnov, příspěvková organizace je zřízena Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 3/5 (č.p. 449),
601 82 Brno,IČ: 70888337, č. j. 98/82 ze dne 16.června 2005 a zařazena do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení rozhodnutím MŠMT ze dne 24.5. 1996.

Nejvyšší povolený počet žáků ve škole je 695.

Postavení a působnost upravuje zejména zákon č .561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zřizovací listina.

Právní forma organizace: Příspěvková organizace
Statutární orgán organizace: ředitel školy, Mgr. Tomáš Zouhar
Kontaktní poštovní adresa: ZUŠ Tišnov
Dvořáčkova 316
666 01 Tišnov
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: ZUŠ Tišnov
Dvořáčkova 316
666 01 Tišnov
Úřední hodiny: Úřední hodiny kanceláře hospodářky školy pro veřejnost
ST:   14.00 – 17.00
Telefonní čísla:

Hospodářka školy: 549 410 017

Ředitel školy: 549 410 655 (s přesměrováním na mobil)

Zástupce ředitele: 734 573 154

Internetové odkazy: WWW: www.zustisnov.cz
FACEBOOK: www.facebook.com/zustisnov
YOUTUBE: www.youtube.com/tisnovzus
 
Číslo účtu: 42438641/0100 
Bankovní ústav: Komerční banka, a. s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, PSČ 114 07, 
pobočka Tišnov
IČO: 44947721
Datová schránka: vw428a5

 

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!