Kontakty dramatického oboru

MgA. Klára Jírovská
MgA. Klára Jírovská
Dramatická a slovesná tvorba

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!