Nabídka vzdělávání výtvarného oboru

Co požadujeme na talentovou zkoušku

  • ukázky domácích prací
  • zájem o nová média

Termíny talentové zkoušky Výtvarná realizace a Keramika

Termín konání Tišnov: 9. června - 11-. června 2021 v časech od 13-16:15
Forma zkoušky Tišnov: Rezervace termínu. Zájemci budou kontaktovat zkoušejícího učitele a domluví si s ním termín vykonání talentové zkoušky. Kontakt na zkoušejícího učitele budou zájemcům zaslány emailem na základě jejich vyplněné přihlášky.

Termín konání Deblín: do 10. června 2021 zasílejte své práce na email hortova@zs-deblin.cz , vyučující bude uchazeče kontaktovat.

Termíny talentové zkoušky Multimediální tvorba

Termín konání: do 10. června 2021 zasílejte své práce na email hortova@zs-deblin.cz , vyučující bude uchazeče kontaktovat.
Požadavky na ukázkové práce: 5 vlastních fotografií (klidně focených na mobil,...), nebo vlastní video, nebo vlastní animace, nebo vlastní grafika (plakát, logo, kniha,...).
 

 

Vyber studijní zaměření

Ze zvoleného studijního zaměření pokračuj na vyplnění přihlášky.