Folklor

Máme rádi lidovky

Autor:
Jitka Zavřelová

Lidové písně nás provázejí celým naším životem. Motiv lidových písní se objevuje u mnoha skladatelů, mezi které patří také Petr Eben. Paní učitelka Jitka Zavřelová se nechala inspirovat Ebenovými úpravami lidových písní a s několika vybranými žáky z její klavírní třídy je nacvičili do jednoho hudebního pásma.

V dřívějších dobách byl pravděpodobným způsobem šíření společný zpěv lidových písní venkovských lidí při práci a doma za dlouhých zimních večerů. Takový život byl v době, kdy neexistoval rozhlas, televize, internet.

Lidové písně odrážejí základní povahové rysy svých anonymních tvůrců. Jsou také ovlivněny prostředím, ve kterém vznikly a ve kterém byly dále ústně šířeny. Zpívaly se ze začátku jednohlasně, později je lidé začali zpívat dvojhlasně.

Někteří skladatelé je vylepšují zajímavým harmonickým doprovodem, tak to bylo také u písní v úpravě Petra Ebena, které jsme s vybranými žákyněmi nacvičily a s radostí je pro Vás nahrály.

Přejeme příjemný poslech.

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!