Dana Morysová

Dana Morysová

Učitelka hudebního oboru

Kontakty služební

DANA MORYSOVÁ

 Pochází z Jindřichova Hradce, kde absolvovala obor hra na akordeon v místní ZUŠ Vítězslava Nováka (dříve LŠU). Poté byla přijata na Konzervatoř v Plzni (v Jihočeském kraji ještě konzervatoř neexistovala, vznikla v Českých Budějovicích až v polistopadové době). Studium pak ukončila v r.1989 absolutoriem na Konzervatoři v Brně.

 Krátce pedagogicky působila na LŠU v Plzni-Doubravce, po přestupu do Brna na LŠU Mercova v Králově Poli (dnes ZUŠ Vítězslavy Kaprálové na Palackého tř.). Od r.1988 dosud vyučuje zde v Tišnově.

 Její žáci pravidelně vystupují na školních besídkách a koncertech, na vernisážích a akcích, pořádaných k různým příležitostem (např. Den seniorů, hody, masopustní veselice apod.). Nadaní žáci se prezentovali úspěšně také na soutěžích (národní soutěže ZUŠ, mezinárodní soutěže v Praze, v Ostravě, ve slovenské Dunajské Stredě).

 Vedle hry na akordeon vede na škole i malý pěvecký sbor. I ten pravidelně veřejně vystupuje, v minulosti se taktéž zúčastnil soutěží (Brno, Mikulov).

 Své pedagogické zkušenosti obohacuje a rozšiřuje svou účastí na různých seminářích (pořádaných většinou na konzervatořích např. v Praze, Ostravě, Brně). Pravidelně také doplňuje školní archiv aktuálním současným notovým materiálem.

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!