Hra na akordeon

Celková délka výuky 2 hodiny týdně, ve vyšších ročnících 3 hodiny týdně.

Akordeon je nástroj, který svou velikostí a hmotností klade nároky na hráče, a proto na něho mohou začít hrát děti až přiměřeného vzrůstu a fyzické konstituce. Žáci začínají hrát na akordeon malý a s přibývajícím věkem a růstem přecházejí postupně na nástroje větší. Ostatně hmotnost akordeonu není pro hráče tak důležitá. Nejvíce záleží na správném držení nástroje - pokud jej žák správně drží a u toho správně sedí, o hmotnosti nástroje v podstatě neví. Učitel vše podrobně vysvětlí a předvede v úvodní hodině. Je nutná spolupráce s rodiči, oni pak musí vše kontrolovat doma, případně nedostatky opravovat a dítěti připomínat. Základní návyky jsou velmi důležité!

Podmínky vzdělávání

Vlastní hudební nástroj a další vybavení

Je nezbytné, aby žák měl nástroj doma pro potřeby cvičení v průběhu týdne. Do výuky si tento nástroj nenosí, v hodině hraje na školní nástroj stejného typu, který je k dispozici v učebně. Další povinnou výbavou domácnosti je vhodná židlička. Výběr vhodné židličky v každém případě konzultujte s vyučujícím!

Pokud to okolnosti dovolují, může ZUŠ zapůjčit školní nástroj, ale jen po dobu nezbytně nutnou. Po určité době (po individuální domluvě s učitelem) musí rodiče zakoupit nástroj vlastní. S jeho výběrem samozřejmě vyučující pomáhá - doporučí vhodnou velikost a typ nástroje, v případě koupě staršího nástroje ho i zběžně zkontroluje.

Požadavky na žáka a zákonné zástupce

Domácí příprava je nepostradatelná, bez ní nemá výuka na hudební nástroj žádný smysl. Zpočátku výuky je vhodná účast rodičů v hodinách. Rodiče přímo vidí práci s žákem, jeho reakce, odpovědi na případné otázky apod. Práce učitele s žákem v průběhu hodiny by měla být návodem pro rodiče, jak s dítětem procvičovat probranou látku doma. Aktivní zapojení rodičů a spolupráce s učitelem, alespoň v začátku výuky hry na hudební nástroj, je pro žáka to nejlepší, co mohou rodiče udělat.

Jsme škola, ve škole se navštěvují všechny předměty

Výuka hry na hudební nástroj je složena z více předmětů, které je žák povinen navštěvovat. V prvním stupni se jedná o výuku hudební teorie (Hudební nauka), bez níž se vzdělaný hudebník neobejde. Ve vyšších ročnících je výuka hudební teorie nahrazena výukou skupinové hry a souhry s ostatními hráči.

Veřejné vystoupení žáka

Každý žák musí v průběhu studia vystoupit na veřejných koncertech a akcích pořádaných školou, a to v rámci sólové nebo komorní hry. Je nepochybně logické, že by nemělo smysl učit se hrát na hudební nástroj a nikde nevystupovat.

Žák je povinen v rámci jednoho školního roku minimálně 1x veřejně vystoupit na akcích pořádaných školou (besídky, koncerty školy, třídní besídky).

Soubory ke stažení

BcA Miroslav Falta
BcA. Miroslav Falta
Hra na akordeon
Hra na EKN
Hra na tubu
Hra na zobcovou flétnu
Dana Morysová
Dana Morysová
Hra na akordeon
Sborový zpěv
Bc. Bohuslava Nedomová
Hra na akordeon
Hra na EKN
Hra na klavír
Hra na zobcovou flétnu