Bc. Bohuslava Nedomová

Učitelka hudebního oboru

Kontakty služební

Vzdělání:

Hudební věda - Masarykova univerzita Brno 2005 - 2009

Konzervatoř Brno, obor hra na akordeon, 1981 - 1988

Gymnázium Tišnov 1976 - 1980

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků:

Vzdělávací program - Citlivá duše mladého umělce (Konzervatoř Brno, 2023/2024)

Vzdělávací program - Kurz kreativity a improvizace (Mgr. Pavel Černý, Olomouc 2023)

Vzdělávací program - Elements of AI (Helsinská univerzita a ČVUT, online 2023)

Vzdělávací program - Umělecké cesty mezi tradicí a kreativitou (konzervatoř Brno 2022 - 2023)

Vzdělávací program - Problematika hodnocení hry na EKN (Kroměříž 2022)

Formativní hodnocení - e-learning - Implementace KAP JMK II (online 2022)

Vzdělávací program - AMOS (online 2022)

Vzdělávací program - Učitel a jeho spolupráce s rodiči (online 2022)

Kurz "Bezpečně v kyber! - Rozšířená verze" - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (2021)

Kurz "Bezpečně v kyber! - Základní verze" - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (2021)

Vzdělávací program - Výuka akordeonu se zaměřením na kulturu zvuku, přípravu skladeb

                                       před vystoupením (Konzervatoř Brno 2020)  

Seminář - Elektronické zpracování hudby a zvukové tvorby (Hranice 2019)

Vzdělávací program - Současné pěvecké metody v souvislosti s historií pěveckého umění 

                                      (Konzervatoř Brno 2018)

Vzdělávací program - Hra na elektronické klávesové nástroje (Zlín 2018)

Vzdělávací program -  Celostátní setkání učitelů hudební nauky na ZUŠ (Karlovy Vary 2017)              

Vzdělávací program - Nové výukové metody techniky hry na klávesový a knoflíkový akordeon

                                      (Brno 2017)

Vzdělávací program - Víkend s Flautoškolou 2 (Kunín 2016)

Vzdělávací program - Využití nových metod a forem ve výuce v akordeonovém oddělení na ZUŠ

                                       (Zlín 2015)

Seminář - Ostravská setkání s akordeonem (Ostrava 2015)

Vzdělávací program - Cesty k efektivní výuce v ZUŠ (Jihlava 2015)

Vzdělávací akce - Domácí studio (Brno 2015)

Seminář - Ostravská setkání s klasickým zpěvem. Práce s dětmi ve sboru. (Ostrava 2013)

Seminář - Akordeon a jeho hudební uplatnění ve výuce nadaných dětí (Brno 2012)

Seminář dánské pedagožky Jytte von Rüden (Pardubice 2010)

Seminář - Akordeon a nové trendy v oblasti výuky a interpretace (Ostrava 2010)

Vzdělávací program - Jak úspěšně komunikovat - nejen s rodiči (Brno 2009)

Kurz - Klavírní soboty (Konzervatoř Brno 2005)

Certifikát o dosažení základních uživatelských ICT znalostí a dovedností (Bystřice n. P. 2004)

Školení pro novou koncepci výuky hry na akordeon, přípravné hudební výchovy, hudební nauky

 

Praxe v oboru:

Základní umělecká škola Tišnov 2005 - doposud

Gymnázium Tišnov 2018 - doposud

Základní umělecká škola Bystřice nad Pernštejnem 1988 - 2005 

Lidová škola umění Tišnov 1983 - 1988

Osvětová beseda v Dolních Loučkách 1980 - 1983

 

Úspěchy v pedagogické činnosti:

Jan Lola - 2. místo v okresním kole celostátní soutěže ZUŠ ve hře na akordeon (2023)

Nela Steinerová - 2. místo v okresním kole celostátní soutěže ZUŠ ve hře na EKN (2023)

Sára Steinerová - 3. místo v okresním kole celostátní soutěže ZUŠ ve hře na EKN (2023)

---------

Dominik Nedoma - 1. místo v ústředním kole celostátní soutěže ZUŠ ve hře na akordeon (2008)

Akordeonové kvarteto Lucie Hřebíčková, Martina Burešová, Iva Sýsová, Pavlína Sedláčková - 2. místo v ústředním kole celostátní soutěže ZUŠ v komorní hře na akordeon (2002)

Akordeonové duo Miloš Havlas, Petr Otiepka - 2. místo v ústředním kole celostátní soutěže ZUŠ v komorní hře na akordeon (1992)

Natálie Štarhová - 3. místo v krajském kole celostátní soutěže ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje (2016)

Martina Burešová - 2. místo v krajském kole celostátní soutěže ZUŠ ve hře na akordeon (2002)

Radka Vejrostová - 2. místo v krajském kole celostátní soutěže ZUŠ ve hře na akordeon (2002)

Martina Burešová - 2. místo v krajském kole celostátní soutěže ZUŠ ve hře na akordeon (1999)

Lucie Hřebíčková - 2. místo v krajském kole celostátní soutěže ZUŠ ve hře na akordeon 4. ročník I. (1997)

Zdeňka Trdá - 2. místo v krajském kole celostátní soutěže ZUŠ ve hře na akordeon 7. ročník I. (1997)

Miloš Havlas - 1. místo v krajském kole celostátní soutěže ZUŠ ve hře na akordeon (1994)

Zdeňka Trdá - 2. místo v krajském kole celostátní soutěže ZUŠ ve hře na akordeon 4. ročník I. (1994)

Petr Otiepka - 1. místo v krajském kole celostátní soutěže ZUŠ ve hře na akordeon 5. ročník I. (1991)

Petr Otiepka - 2. místo v krajském kole celostátní soutěže ZUŠ ve hře na akordeon 3. ročník I. (1988)

Lýdie Baranyaiová - 3. místo v krajském kole celostátní soutěže ZUŠ ve hře na akordeon (1988)

Hana Kalová - 2. místo v krajském kole celostátní soutěže ZUŠ ve hře na akordeon 4. ročník I. (1988)

Vladimíra Sedmíková - 3. místo v krajském kole celostátní soutěže ZUŠ ve hře na akordeon (1985, 1988)

 

Pernštejn trio (Dominik Nedoma, Natálie Nedomová, Eliška Večeřová) - 2. místo v krajském kole celostátní soutěže ZUŠ v komorní hře na akordeon (2011)

Akordeonový soubor - 1. místo v krajském kole celostátní soutěže ZUŠ (2002)

Akordeonový soubor - 2. místo v krajském kole celostátní soutěže ZUŠ (1999)

Akordeonové duo (Jitka Hanáčková, Zdeňka Trdá) - 1. místo v krajském kole celostátní soutěže ZUŠ (1996)

Akordeonový soubor - 2. místo v krajském kole celostátní soutěže ZUŠ (1996)

Akordeonové trio (Jitka Hanáčková, Zdeňka Trdá, Miloš Havlas) - 3. místo v krajském kole celostátní soutěže ZUŠ (1994)

Akordeonové trio (Lýdie Baranyaiová, Hana Kalová, Martina Jarošová) - 1. místo v krajském kole celostátní soutěže ZUŠ (1988)

Akordeonový soubor - 1. místo v krajském kole celostátní soutěže ZUŠ (1988)

 

a další četná umístění žáků v okresních kolech soutěží ZUŠ ve hře na akordeon, elektronické klávesové nástroje, klavír.

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!