Hra na EKN

Celková délka výuky 2 hodiny týdně, ve vyšších ročnících 3 hodiny týdně.

Ve hře na elektronické klávesové nástroje se žáci učí současně hře na moderní nástroj a skladatelským technikám. Nástroj je přizpůsoben k použití široké veřejnosti, vede k hudebnímu vývoji jak amatérů, tak profesionálů, využívá akordových značek a multimédií. Do skupiny elektronických klávesových nástrojů (EKN) řadíme keyboardy a elektrické klavíry, tj. klávesové nástroje, u nichž je tón vytvářen digitální cestou. Vyučování probíhá formou individuální výuky (případně ve skupině 2 žáků).

Podmínky vzdělávání

Vlastní hudební nástroj a další vybavení

Pro výuku EKN je nutnost vlastnit hudební nástroj a výškově nastavitelnou židli. Škola nedisponuje možností tento typ hudebních nástrojů půjčovat. Vyučující může pomoci rodičům s výběrem vhodného hudebního nástroje.

Požadavky na žáka a zákonné zástupce

K dosažení cíle - hrát na EKN - je nutná každodenní domácí příprava žáka. Časový interval doporučuje vyučující. V 1. ročníku I. stupně vzdělávání je vhodná (po konzultaci s vyučujícím) přítomnost zákonného zástupce při výuce. 

Jsme škola, ve škole se navštěvují všechny předměty

Výuka hry na hudební nástroj je složena z více předmětů, které je žák povinen navštěvovat. V prvním stupni se jedná o výuku hudební teorie (Hudební nauka), bez níž se vzdělaný hudebník neobejde. Ve vyšších ročnících je výuka hudební teorie nahrazena výukou čtyřruční hry a souhry s ostatními hráči.

Veřejné vystoupení žáka

Každý žák musí v průběhu studia vystoupit na veřejných koncertech a akcích pořádaných školou, a to v rámci sólové nebo komorní hry. Je nepochybně logické, že by nemělo smysl učit se hrát na hudební nástroj a nikde nevystupovat.

Žák je povinen v rámci jednoho školního roku minimálně 2x veřejně vystoupit na akcích pořádaných školou (besídky, koncerty školy, třídní besídky).

Soubory ke stažení

BcA Miroslav Falta
BcA. Miroslav Falta
Hra na akordeon
Hra na EKN
Hra na tubu
Hra na zobcovou flétnu
Ladislav Havlík
Ladislav Havlík
Hra na EKN
Hra na klavír
Bc. Bohuslava Nedomová
Hra na akordeon
Hra na EKN
Hra na klavír
Hra na zobcovou flétnu