Hra na zobcovou flétnu

Celková délka výuky 2 hodiny týdně, ve vyšších ročnících 3 hodiny týdně.

Zobcová flétna patří do velké skupiny dechových nástrojů dřevěných. Velký rozmach zažila v období renesance a baroka, později byla zatlačena do pozadí pro svůj méně průrazný zvuk. V moderní době se těší ze znovu nabyté slávy a profesionalizovala se po stránce interpretační i edukativní. Uplatňuje se zejména v souborech zabývajících se starou hudbou, ale také ve folkové a folklórní hudbě.

Zobcová flétna je velmi oblíbeným a vyhledávaným dechovým nástrojem, na který mohou hrát děti už v raném věku. Děti obvykle začínají hrou na sopránovou flétnu, ale postupně poznávají i flétnu altovou-královnu zobcových fléten. Tuto rodinu doplňuje větší tenorová flétna se sametovým zvukem a největší basová flétna. Střídání těchto typů nástrojů je v pozdějších letech studia samozřejmostí. V prvních letech je kladen důraz na zvládnutí dechové techniky a rozvoj jemné motoriky. Po zvládnutí potřebných dovedností se naši žáci uplatňují ve školních souborech a dalších komorních seskupeních. Talentovaní žáci mohou pokračovat ve studiu na konzervatoři.

Zobcová flétna je také vhodný přípravný nástroj pro ostatní dechové nástroje jako jsou příčná flétna, klarinet, trubka aj.

Podmínky vzdělávání

Vlastní hudební nástroj, další vybavení

Pro výuku zobcové flétny je nezbytností vlastnit hudební nástroj – sopránovou zobcovou flétnu, ve vyšším ročníku i altovou flétnu. U mladších žáků doporučujeme plastovou flétnu. S výběrem nástroje ochotně poradí naši učitelé. Pro účely souborové hry může škola žákům zapůjčit flétnu tenorovou nebo basovou. K další výbavě patří stojan na noty a noty dle požadavků konkrétního vyučujícího.

Nejen fyzické předpoklady hry na zobcovou flétnu

Zobcová flétna bývá často první volbou těch nejmenších žáků a jejich rodičů. Stejně jako u jiných nástrojů je zapotřebí mít dobrý hudební sluch a rytmické cítění. Tyto předpoklady žáci prokáží na talentových zkouškách.

Požadavky na žáka a zákonné zástupce

Domácí příprava je nepostradatelná, bez ní nemá výuka na hudební nástroj žádný smysl. V 1. ročníku doporučujeme účast rodičů na vybraných hodinách (po konzultaci s vyučujícím). Rodiče přímo vidí práci s žákem, jeho reakce, odpovědi na případné otázky apod. Práce učitele s žákem v průběhu hodiny by měla být návodem pro rodiče, jak s dítětem procvičovat probranou látku doma. Aktivní zapojení rodičů a spolupráce s učitelem, alespoň v začátku výuky hry na hudební nástroj, je pro žáka to nejlepší, co mohou rodiče udělat.

Délka studia zobcové flétny je 7 let v I. stupni a 4 roky ve II.stupni. Na konci každého školního roku žák vykoná postupovou zkoušku a každý stupeň zakončí absolventským vystoupením.

Žák přichází na hodinu v dobrém zdravotním stavu tj. bez známky virové respirační infekce. Vzhledem k povaze výuky takový stav nejenže omezuje žáka při hře, ale rovněž ohrožuje zdraví učitele, popřípadě další žáky v hodině.

Jsme škola, ve škole se navštěvují všechny předměty

Výuka hry na hudební nástroj je složena z více předmětů, které je žák povinen navštěvovat. V prvním stupni se jedná o výuku hudební teorie (Hudební nauka), bez níž se vzdělaný hudebník neobejde. Ve vyšších ročnících mají žáci povinnost navštěvovat i skupinovou interpretaci, ve které se učí vzájemné souhře s ostatními nástroji. Tato činnost se těší nejen veliké oblibě, ale vede je především ke spolupráci a zodpovědnosti za společné dílo.

Veřejné vystoupení žáka

Každý žák musí v průběhu studia vystoupit na veřejných koncertech a akcích pořádaných školou, a to v rámci sólové nebo komorní hry. Je nepochybně logické, že by nemělo smysl učit se hrát na hudební nástroj a nikde nevystupovat.

Žák je povinen v rámci jednoho školního roku minimálně 2x veřejně vystoupit na akcích pořádaných školou (besídky, koncerty školy, třídní besídky).

Soubory ke stažení

MgA Libor Bartoník
MgA. Libor Bartoník
Hra na hoboj
Hra na klavír
Hra na zobcovou flétnu
Helena Bočková
Helena Bočková
Hra na příčnou flétnu
Hra na zobcovou flétnu
BcA Miroslav Falta
BcA. Miroslav Falta
Hra na akordeon
Hra na EKN
Hra na tubu
Hra na zobcovou flétnu
Jaroslav Halouzka
Jaroslav Halouzka
Hra na zobcovou flétnu
dipl.um. Jana Havelková
Jana Havelková dipl.um.
Hra na kytaru
Hra na příčnou flétnu
Hra na zobcovou flétnu
Alžběta Hlavicová
Hra na zobcovou flétnu
Přípravná hudební výchova
Hedvika Jebáčková DiS.
Hra na klavír
Hra na příčnou flétnu
Hra na zobcovou flétnu
M.A. et B.Mus. Anna Mikolajková
Hra na klavír
Hra na zobcovou flétnu
Bc. Bohuslava Nedomová
Hra na akordeon
Hra na EKN
Hra na klavír
Hra na zobcovou flétnu
MgA. Olga Spilková
Hra na klarinet
Hra na saxofon
Hra na zobcovou flétnu