Jitka Zavřelová

Učitelka hudebního oboru

Kontakty služební

Jitka Zavřelová se narodila v Sokolově v západních Čechách a již v dětském věku se s rodiči přestěhovala do Tišnova.

Její první hudební kroky vedly na ZUŠ ( dříve LŠU ) v Tišnově již v 7 letech. Začala navštěvovat hru na klavír ve třídě p. uč. Jitky Cvrčkové, která ji dokázala natolik upoutat a motivovat, že se po tříletém studiu rozhodla hudbě a hře na klavír věnovat celý život.

Je to až zázrak, podařilo. V 15 letech začala studovat na Konzervatoři v Brně, po šestiletém absolutoriu začala učit děti na klavír, tak jako kdysi jí p. učitelka.
Pedagogickou dráhu zahájila na ZUŠ v Kuřimi, kde učila 6 let. Po tříleté pomlce vyučovala v Brně na ZUŠ Smetanova a následně i soukromě vzdělávala děti hře na klavír. V Brně svůj osobní i profesní život ukončila v roce 2020 a nastoupila v Senticích do školky a ZŠ kde vyučovala hudební a výtvarnou výchovu. Po této dvouleté zajímavé praxi se vrátila do ZUŠ a to opět do Tišnova, ale tentokrát jako učitelka klavíru. Tato práce, dá – li se tomu tak říci, spíše poslání ji stále baví a naplňuje. U dětí se snaží najít porozumění a lásku k hudbě.

Její žáci pravidelně vystupují na školních besídkách a koncertech.  S vybranými žáky v průběhu let absolvovala celostátní soutěže pro Základní umělecké školy. V roce 2003 se účastnila se žákyní Mozartovské soutěže pro mladé klavíristy do 11 let.

Kromě výuky také ráda doprovází žáky školy na klavír, kteří hrají na různé hudební nástroje, zpívají a je korepetitorkou Pěveckého sboru.

Též svoji zdatnost hry na klavír zúročila v patnáctiletém setrvání v Tišnovském komorním orchestru. Koncertovali na různých místech ČR i Slovensku. Bohužel před časem musela ze zdravotních důvodů ukočit členství v orchestru.Věří, že jí nadšení neopustí a budu dále vzdělávat další generace dětí a věnovat se aktivně hudbě.
 

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!