Chrámové dílo / Chrámové poselství

Alternativní školní vzdělávací program

Úvod

Tento program byl na ZUŠ Tišnov úspěšně odzkoušen v letech 2000-2007.

1. Úloha

Patřit do Evropy předpokládá mimo jiné osvojování si odkazu autentického křesťanství. Program má tudíž své místo i ve světském školním prostředí.

Je určen pro žáky a učitele i případné mimoškolní zájemce jako hosty. Žák prožívá a poznává umělecké krásno, při práci s uměním upevňuje kladné volní vlastnosti.

2. Pojetí

Pořady v žánru chrámové dílo využívají dvou korespondujících hudebních těles, v žánru chrámové poselství jen jednoho hudebního tělesa.

Jde o vyhraněný žánr náboženský, přesněji křesťanský, ještě přesněji katolický, určený zpravidla pro chrámové prostředí. Obsahuje vedle náboženských písní průvodní slovo pro moderátory a modlitby pro modlitební skupinu.

Ve své základní podobě je žánrem hudebně literárním, lze jej však stupňovat až do podílu všech oborů školy (v minulosti taneční a výtvarný obor ve videoprojekci). ZUŠ Tišnov má dnes k dispozici:

 • "Adventní chrámové dílo"
  • 24 hudebních a 21 textových čísel, délka asi 60 minut (verze I) nebo
  • 17 hudebních a 16 textových čísel, délka asi 45 minut (verze II)
 • "Vánoční chrámové dílo"
  • 21 hudebních a 14 textových čísel, délka asi 60 minut (verze I) nebo
  • 21 hudebních a 14 textových čísel, délka asi 45 minut (verze II).
 • "Adventní poselství"
  • 13 hudebních a 12 textových čísel, délka asi 40 minut
 • "Vánoční poselství"
  • 15 hudebních a 10 textových čísel, délka asi 35 minut.

3. Motivace

Podmínkou zahájení příprav je jak motivace poskytovatele provozovacích prostor, tak žáků a učitelů ZUŠ Tišnov i případných mimoškolní zájemců jako hostů. 

Konkrétní zejména hudební obsazení nutno upřesnit. Svou roli hraje i termín posledního provedení žánru v dané lokalitě.

4. Výuka

Oba žánry by měly být provozovány vždy v liturgicky odpovídající době. Advent trvá od čtvrté neděle před 25. prosincem (= začíná mezi 27. listopadem a 3. prosincem) do půlnoci 24. prosince, Vánoce trvají od půlnoci 24. prosince do nejbližší neděle po 6. lednu, dozvuky Vánoc až do 2. února.

V rámci školního roku je vhodné začít nacvičovat adventní žánr od září, vánoční nejpozději od října.

5. Návštěvnost

Její zajištění je úkolem všech zúčastněných oborů i vedení ZUŠ Tišnov.

6. Evaluace

Je v kompetenci vedení ZUŠ Tišnov, popřípadě Farního úřadu Tišnov a vedení města Tišnova.

Závěr

Učitelé průběžně zjišťují motivaci žáků zařazených do programu.

Hlavní prameny

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!